ekoloģiska soma

Svarīgi! Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanos par ekodizaina prasībām tekstilizstrādājumiem, uz kurām nākotnē varētu prioritāri attiecināt Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulu, kad tā stāsies spēka.

Ilgtspējīgas produktu ekodizaina regulas priekšlikums paredz ieviest jaunas prasības – digitālās produktu pases, nepārdoto preču iznīcināšanas novēršanu, dažādu tekstila vielu izsekojamību visā tekstilizstrādājumu aprites ciklā, atkārtoti izmantotā materiāla apjomu tekstilizstrādājumos, atkārtotas izmantošanas un labošanas iespējas, obligātas zaļā publiskā iepirkuma prasības tekstilizstrādājumiem, u.c.

Tekstilizstrādājumu aprites ekosistēmai ar laiku ir jākļūst ilgtspējīgākai, tādēļ ir svarīgi pašos pamatos mainīt domāšanu un izpratni par to kā tekstilizstrādājumi tiek dizainēti, ražoti un utilizēti, jāsamazina to ietekme uz vides piesārņojumu un jāveicina resursu otrreizēja atkalizmantošana.

Līdz ar Ilgtspējīgu produktu ekodizaina regulas priekšlikumu, EK ir izstrādājusi ES tekstilizstrādājumu ilgtspējas un aprites stratēģiju, kuras mērķis ir cīnīties ar ātrās modes un tekstilizstrādājumu atkritumiem. Stratēģija paredz veicināt tekstilizstrādājumu izturību un ieviest jaunas prasības attiecībā uz tekstilizstrādājumu labošanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējām. Stratēģija aptver arī ES ekomarķējuma kritēriju pārskatīšanu, lai veicinātu ekomarķējuma  ieviešanu tekstilizstrādājumu ražotāju vidū un piedāvātu patērētājiem viegli atpazīstamu un uzticamu veidu, kā izvēlēties videi draudzīgus produktus.

Ekonomikas ministrija aicina iesaistīties visus interesentus un līdz 2023. gada 8. maijam paust viedokli par tekstilizstrādājumiem, uz kuriem plānots attiecināt jauno ekodizaina regulējumu, aizpildot anketu.

Šobrīd apspriešana ir publicēta angļu valodā, bet tulkojumi visās ES valodās drīzumā tiks publicēti EK konsultāciju tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013196