ekodizains ES Jaunumi Vienotais tirgus
--

Šodien, 29. septembrī Briselē notiek Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksme, kurā Latvijas nostāju paudīs Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Čuda.

Sanāksmes laikā dalībvalstu pārstāvji diskutēs par Eiropas Komisijas (EK) Regulas[1] priekšlikumu par Vienotā tirgus ārkārtas instrumenta izveidi, kas paredz risināt divas problēmas – ierobežojumu noteikšanu preču, pakalpojumu un personu brīvai apritei, kā arī preču un pakalpojumu iztrūkumu krīzes situācijās. Priekšlikuma mērķis ir risināt Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā izgaismotās strukturālās problēmas ES vienotā tirgus noturībā un spējā efektīvi un saskaņoti reaģēt ārkārtas situācijās.

Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu, lai arī nākotnes krīzēs ES spētu nosargāt visas četras pamatbrīvības. Vienlaikus ir svarīgi, lai nepamatoti un piespiedu kārtā netiktu veidotas stratēģiski svarīgu preču rezerves, kas varētu radīt nesamērīgus izdevumus dalībvalstīm vai to komersantiem. Tāpat būtiski, lai informācijas sniegšanas prasības uzņēmējiem būtu samērīgas un neradītu papildu slogu.

Sanāksmes ietvaros plānota diskusija arī par jauno Regulas[2] priekšlikumu par ilgtspējīgu produktu ekodizainu. Tas tika publicēts šī gada 30. martā Eiropas zaļā kursa pakotnes ietvaros ar mērķi veicināt produktu ilgtspēju un samazināt produktu ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā. Priekšlikums paredz paplašināt produktu kategorijas uz kuriem attiecas ekodizaina prasības, iekļaujot arī energopatēriņu neietekmējošus produktus, tādējādi nodrošinot, lai produkti būtu izturīgāki, vienkāršāk atjaunojami, labojami, renovējami, pārstrādājami, kā arī energo un resursu efektīvāki. Paredzēts arī ieviest digitālās produkta pases, kas ļaus patērētājiem skaidrāk novērtēt savu plānoto pirkumu ietekmi uz vidi. Jaunais regulējums nodrošinās uzņēmējiem vienotas prasības visā ES.

Lai arī ekodizaina prasības ES tiek regulētas jau kopš 2009.gada, Latvijas ieskatā to turpmākai pilnveidošanai būs pozitīva ietekme uz ES klimata, vides un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Eiropas rūpniecības digitalizācijai un turpmākai konkurētspējai ir būtiski panākt sabalansētu Regulas priekšlikumu, lai noteiktās prasības būtu gan ilgtspēju veicinošas, gan ekonomiski pamatotas. Tāpēc svarīgi, lai priekšlikums kopumā nepasliktinātu uzņēmējdarbības vidi un nepazeminātu uzņēmēju konkurētspēju. Latvija uzskata, ka Ekodizaina regulai ir jārada stimuls ražotājiem tiekties ražot videi un patērētājiem draudzīgus produktus.

Sanāksmes noslēgumā dalībvalstu pārstāvji pārrunās vienotā tirgus noturības stiprināšanu Ukrainas kara kontekstā. Dalībvalstu pārstāvji apmainīsies ar viedokļiem un pieredzi par pasākumiem, kas ir palīdzējuši uzņēmumiem pārvarēt nesenās krīzes. Papildus plānots apspriest Ukrainas uzņēmumu (re)integrāciju Eiropas vērtību ķēdēs.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-pasts: prese@em.gov.lv

 

 


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikums par Vienotā tirgus ārkārtas instrumenta izveidi un ar ko atceļ Padomes Regulu Nr. (EK) Nr. 2679/98

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikums, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK