Valantis_Nica_14032022

Eiropas Savienības (ES) mājokļu ministru konferences laikā apstiprināta Nicas deklarācija par pieejamu un ilgtspējīgu mājokļu būvniecību un investīcijām tajos. Konferencē, kas š.g. 7. un 8. martā norisinājās Francijā, Nicā, Latviju pārstāvēja Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un valsts sekretāra vietniece mājokļu un būvniecības politikas jautājumos Ilze Beināre.

Nicas deklarācijā uzsvērta mājokļu sektora un būvniecības svarīgā loma klimata pārmaiņu mazināšanā. Konferences laikā ES 27 dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī mājokļu jomā ieinteresētās personas apņēmās atbalstīt ekoloģisko pāreju būvniecībā, lai veicinātu kvalitatīvu, pieejamu un videi draudzīgu mājokļu būvniecību.

Deklarācijā norādīts, ka, ņemot vērā mājokļu sektora nozīmīgo lomu (enerģētikā, pilsētu attīstībā, sociālajā kohēzijā utt.), ir būtiski labāk koordinēt darbības šajās jomās. Šī deklarācija iezīmē sākumu atjaunotai veiksmīgai sadarbībai starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju un citām Eiropas institūcijām attiecībā uz pieejamiem un kvalitatīviem mājokļiem. Valstu pārstāvji bija vienisprātis, ka ir būtiski nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem kvalitatīvus mājokļus, kas ir savienoti ar pakalpojumu un infrastruktūras tīkliem un atrodas tuvu teritorijām ar ekonomisko izaugsmi, ņemot vērā vietējā konteksta nozīmi risinājumu ieviešanā.

Tāpat konferences laikā ES dalībvalstis pauda vienprātīgu apņemšanos ievērot Eiropas Savienības vērtības un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Šī solidaritāte ietvers arī pārvietoto ukraiņu uzņemšanu un labu dzīves apstākļu nodrošināšanu. Prezidentūra ierosināja dalībvalstīm kopā ar Eiropas Komisiju izveidot ciešu koordināciju un dialogu par bēgļu uzņemšanas kārtību un kapacitātes noteikšanu.

Savukārt, 8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā, konferences dalībnieki atkārtoti uzsvēra sieviešu līdztiesības nozīmi un pauda apņemšanos aizstāvēt un atbalstīt vienlīdzību, jo īpaši pievēršot arvien lielāku uzmanību sieviešu dalībai būvniecības un mājokļu profesijās.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193