Eiropas Savienība Enerģētika Jaunumi
Gāzes liesma

Šonedēļ, kārtējā Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes sēdē pēc ilgākām diskusijām dalībvalstis vienojās par dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu griestiem.

Pēc vairākiem sarunu raundiem par enerģētiku atbildīgie ministri vienojās, par vairumtirdzniecības cenas slieksni Nīderlandes "Title Transfer Facility" (TTF) biržā, kas tiek iedarbināts, kad cena sasniedz 180 eiro par megavatstundu (MWh) un kļūst 35 eiro augstāka nekā sašķidrinātās dabasgāzes salīdzināmā cena pasaules tirgos trīs dienu laikā. Tirgus korekcijas mehānisms sāks darboties sākot ar 2023.gada 15.februāri. Vienlaikus ir paredzēts, ka dabasgāzes tirgus korekcijas mehānisms attieksies arī uz citām ES biržām.

Eiropas Komisija š.g. 23. novembrī ierosināja noteikt dabasgāzes vairumtirdzniecības cenas griestu TTF biržā 275 eiro par MWh, taču ES par enerģētikas jomu atbildīgie ministri nepanāca vienošanos par šo priekšlikumu. TTF dabasgāzes cena vienīgo reizi pārsniedza 275 eiro robežu šogad no 22. līdz 29.augustam, kad bija vērojams liels pieprasījums pēc dabasgāzes, tajā skaitā dēļ ES valstu centieniem piepildīt dabasgāzes krātuves.

Tāpat sanāksmē ministri apstiprināja vispārējo pieeju Regulai par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā, kas paredz izsekot un samazināt metāna emisijas enerģētikas nozarē un ir būtisks ieguldījums rīcībā klimata jomā. Nākamās, Zviedrijas prezidentūras laikā ir paredzēti trialogi ar Eiropas Parlamentu jaunās regulas apstiprināšanai.

Vienlaikus enerģētikas ministri apstiprināja RePower EU priekšlikumu, kas ievieš grozījumus Atjaunojamo energoresursu direktīvā, paredzot 40% AER mērķa noteikšanu ES līmenī, kā arī vienkāršotu atļauju procedūru procesu. Ar šo regulu tiks noteiks ietvars, lai paātrinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Regula paredz ieviest pagaidu ārkārtas pasākumus, saskaņā ar kuriem, piemēram, atjaunojamās enerģijas projektiem tiks atvieglotas procedūras, kas attiecas uz vides prasībām. Tāpat atļaujas izsniegšanas process saules paneļiem aizņems ne vairāk kā vienu mēnesi, siltumsūkņu uzstādīšanai - trīs mēnešus u.c. aspekti.

Latvijas nostāju ES Enerģētikas ministru padomē pauda klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

 

Ekonomikas ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv