Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2021.gada februārī pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 0,8% mazāki nekā pirms gada. Savukārt pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem izlaides apjomi pieauga par 0,8%.

Neskatoties uz ieilgušo pandēmijas ietekmi, apstrādes rūpniecība turpina attīstīties. Nozarēs šī gada pirmajos mēnešos gan situācija ir dažāda – dažām nozarēm veicas labāk, piemēram, kokapstrādei un ķīmiskajai rūpniecībai, citās, kā pārtikas un dzērienu ražošana, situācija nav tik iepriecinoša. Lai arī februārī kopumā ražošanas apjomi bija nedaudz mazāki nekā pirms gada, tomēr šis samazinājums bija krietni mazāks nekā janvārī. Galvenais nozares izaugsmes faktors ir eksporta iespējas,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Februārī gada griezumā, pieaugums bija vērojams lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – kokapstrādē – par 2,3%. Tāpat būtisks pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija ķīmiskajai rūpniecībai (+10%), apģērbu ražošanai (+22%) un mašīnu un iekārtu ražošanai (+9,4%). Ražošanas apjomi pieauga arī citās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs.

Savukārt negatīvas tendences apstrādes rūpniecībā februārī gada griezumā, līdzīgi kā janvārī, bija vērojamas otrā lielākajā apakšnozarē – pārtikas produktu ražošanā (-7,5%). Otro mēnesi samazinājās arī dzērienu (-36,6%), gatavo metālizstrādājumu (-10,5%), nemetālisko minerālu (-10,7%) un metālu (-19,7%) ražošanas apjomi.

Kopumā gada divos mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi bija par 1,9% mazāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

Februārī gada griezumā, pieauga apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Mērenāk pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi, attiecīgi – +2,1% un +4,5 %.

Lai arī ražotāji spēj pielāgoties esošajai situācijai, taču arvien jauni epidēmijas uzliesmojumi un vīrusa izplatības ierobežojošie pasākumi apgrūtina arī apstrādes rūpniecības izaugsmi. Sagaidāms, ka uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicinās vakcinācija, ekonomiskā aktivitāte apstrādes rūpniecībā pakāpeniski palielināsies. Apstrādes rūpniecībai joprojām ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz eksporta apjomu pieauguma rēķina.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv