Latvijas ārējās tirdzniecības grafiks

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2024. gada februārī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 5,3%, savukārt importa vērtība samazinājās par 2,4%. Eksporta un importa vērtības samazinājums gada griezumā joprojām ir saistāms ar cenu samazinājumu, kā arī bāzes efektu. Pēdējo mēnešu attīstības tendences rāda, ka eksporta krituma tempi ir svārstīgi ar tendenci samazināties.

Februārī gada griezumā, jau divpadsmito mēnesi pēc kārtas, turpināja ievērojami samazināties minerālo produktu eksporta vērtība. Šis samazinājums būtiski ietekmēja kopējo eksporta vērtības kritumu. Ievērojami saruka arī elektroierīču un iekārtu, kā arī koksnes un tās izstrādājumu eksporta vērtība. Mērenāk samazinājās dzērienu, eļļas augu sēklu, graudaugu un pārējo ķīmisko produktu eksports. Savukārt pieauga farmācijas produktu, dzelzs un tērauda, piena un piena produktu, kā arī kosmētikas līdzekļu eksports.

Februārī gada griezumā par 3,8% samazinājās eksports uz ES valstīm. Eksporta vērtība straujāk samazinājās uz Somiju (minerālie produkti), Zviedriju (koksne, jaukti ķīmiskie produkti), Lietuvu (minerālie produkti, jaukti ķīmiskie produkti) un Vāciju (eļļas augu sēklas). Savukārt eksports pieauga uz Slovākiju (koksne, elektroierīces), Igauniju (minerālie produkti, dzelzs un tērauds), Poliju (transportlīdzekļi, dzelzs un tērauds) un Ungāriju (minerālie produkti).

Februārī samazinājās arī eksports uz NVS valstīm – par 1,2%. Nedaudz saruka eksports uz Krieviju (dzērieni), bet pieauga uz Baltkrieviju (optiskās ierīces). Lielu daļu no visa eksporta uz Krieviju joprojām sastāda dzērienu eksports. Tāpat tiek eksportēti apavi, apģērbi un piederumi, un farmācijas produkti, kā arī citas sankciju sarakstā neiekļautās preces.

Februārī samazinājās arī eksports uz pārējām valstīm – par 12,5%. Šajā valstu grupā eksporta vērtība samazinājās uz Apvienoto Karalisti (koksne, lidaparāti, to daļas), Nigēriju (graudaugi), Ukrainu (minerālie produkti) un Honkongu (elektroierīces). Savukārt eksporta vērtība pieauga uz ASV (koksne), Alžīriju un Kamerūnu (uz abām – graudaugi).

Februārī gada griezumā, līdzīgi kā eksportā, arī importa vērtības kritumu lielākoties noteica minerālo produktu importa vērtības samazinājums. Tā sarūk jau kopš 2013. gada februāra. Būtiski samazinājās arī elektroierīču un iekārtu, sauszemes transportlīdzekļu un mehānismu, un ierīču imports. Savukārt strauji auga lidaparātu un to daļu imports.

Kopumā 2024. gada pirmajos divos mēnešos preču eksports faktiskajās cenās bija par 3,2% mazāks nekā pirms gada, bet preču imports šajā laikā samazinājās par 9 procentiem.

Prognozējams, ka eksporta izaugsme tuvākajos mēnešos saglabāsies vāja. Paredzams, ka pozitīva eksporta izaugsme atgriezīsies gada vidū. Izaugsmi turpinās ierobežot ārējais pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība. Šajā situācijā komersantiem ir būtiski turpināt meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noieta tirgus.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis