Eksports Jaunumi Statistika
Eksporta statistika

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2021.gada februārī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 29,2%. Preču importa vērtība februārī gada griezumā pieauga par 42,6%. Tirdzniecības deficīts februārī sastādīja 8 procentus.

Lielu daļu no eksporta vērtības pieauguma, līdzīgi kā pirms mēneša, nodrošināja koksnes un tās izstrādājumu eksporta vērtības kāpums. Strauji auga arī minerālo produktu, dzelzs, tērauda un to izstrādājumu, kā arī graudaugu kultūru eksports. Tomēr jāņem vērā, ka šo eksporta preču grupu vērtības pieaugums daļēji ir saistīts ar strauju eksporta cenu palielinājumu. Savukārt salīdzinoši neliela negatīva ietekme eksporta izaugsmē bija elektroierīču un iekārtu, kā arī dzērienu eksporta vērtības samazinājumam.

Februārī, ievērojami straujāk kā kopējais preču eksports, gada griezumā pieauga eksports uz ES valstīm – par 48,1%. Eksporta vērtība būtiski palielinājās uz Lietuvu (minerālie produkti), Igauniju (minerālie produkti, koksne), Spāniju (graudaugi), Poliju (dzelzs un tērauds), Vāciju (koksne), Nīderlandi (graudaugi, koksne), Franciju (koksne) un Zviedriju (dzelzs un tērauda izstrādājumi, koksne).

Savukārt eksports uz NVS valstīm samazinājās par 8,5%. Straujāk samazinājās eksporta vērtība uz Krieviju (dzērieni, elektroierīces), bet pieauga uz Ukrainu (mēslošanas līdzekļi, ieroči un munīcija).

Februārī saruka arī eksports uz pārējām valstīm – par 5,9%. Šajā valstu grupā straujāk eksporta vērtība saruka uz Nigēriju (graudaugi), Apvienoto Karalisti (koksne), Ēģipti (dārzeņi) un Ganu (graudaugi), bet pieauga uz ASV (koksne) un Norvēģiju (graudaugi, koksne).

Preču importa vērtības pieaugumu februārī gada griezumā veicināja visas preču pamatgrupas, jo īpaši – minerālie produkti, ķīmiskās rūpniecības preces, lidaparāti, to daļas, un mehānismi un ierīces.

Kopumā gada divos mēnešos eksports pārsniedza pagājušā gada janvāra-februāra apjomus par 29,2% bet preču imports šajā laika posmā bija par 39,3% lielāks nekā pirms gada.

Tālāku eksporta izaugsmi negatīvi ietekmēs kara darbība Ukrainā, kuras dēļ tiks traucētas gan līdzšinējās izejvielu piegāžu ķēdes, gan uzņēmumus ietekmēs visā pasaulē vērojamais cenu kāpums precēm, tai skaitā energoresursiem. Uzņēmumiem, kuri bija saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, šajā situācijā ir jāmeklē jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis