Dabasgāze Jaunumi
gāzes trubas

“Saskaņā ar AS "Conexus Baltic Grid" sniegto informāciju, uz AS “Latvijas Gāze” vārda Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek glabāta dabasgāze vairāk kā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai ar dabasgāzi. Saņemot informāciju no AS “Latvijas Gāze”, ka, iespējams, tā nespēs pildīt normatīvajos aktos paredzētās līgumsaistības, nodrošinot dabasgāzi saistītajiem lietotājiem, Ekonomikas ministrija nekavējoties sagatavoja un valdība vakar apstiprināja normatīvo regulējumu mājsaimniecību aizsardzībai un apgādei ar dabasgāzi ierastajā apjomā par iepriekš apstiprināto tarifu. Ja AS “Latvijas Gāze” ir grūtības nodrošināt gāzes apgādi mājsaimniecību lietotājiem, tai nepieciešamo atbalstu sniegs AS "Conexus Baltic Grid" un AS “Latvenergo”. Jau tuvākajā laikā tikšos ar AS “Latvijas Gāze”, lai pārrunātu izveidojušos situāciju,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone, komentējot AS “Latvijas Gāze” šodien pausto un skaidrojot vakar valdības pieņemto lēmumu.

Vienlaikus svarīgi norādīt, ka šajā brīdī nekādas izmaiņas attiecībā uz dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām nenotiek - tām dabasgāzi arī turpmāk turpinās piegādāt AS "Latvijas Gāze". Un tikai gadījumā, ja AS “Latvijas Gāze” nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās AS "Latvenergo" un AS "Conexus Baltic Grid" un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iepriekš noteikto cenu.  

Kā zināms, jau šā gada 9. martā Ministru kabinets izsludināja agrīnās brīdināšanas stāvokli dabasgāzes apgādes nozarē ar nolūku prioritizēt dabasgāzes plūsmas, dodot priekšroku dabasgāzes plūsmai no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (turpmāk – SDG) termināļa pa Lietuvas–Latvijas starpsavienojumu un gāzes plūsmai pa Lietuvas–Polijas dabasgāzes starpsavienojumu. Atsakoties no dabasgāzes, kas tiek iesūknēta pa cauruļvadu no Krievijas Federācijas, un attiecīgi, samazinoties kopējai dabasgāzes plūsmai, pastāvīgi tiek izvērtēts un monitorēts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk – Inčukalns PGK) uzglabātais rezervju apjoms. Mājsaimniecības ir uzskatāmas par mazaizsargātu enerģijas lietotāju grupu, kuru dabasgāzes apgāde ir primāri nodrošināma un nedrīkst tikt ne pārtraukta, ne jebkādā veidā ierobežota. Tādējādi ir nepieciešams garantēt nepieciešamo dabasgāzes apjomu Inčukalna PGK to patēriņam nākamajai apkures sezonai. Enerģētikas likums paredz īpašu pienākumu AS “Latvijas Gāze”, proti, nodrošināt dabasgāzes obligātu piegādi saistītajiem lietotājiem, kuri ir mājsaimniecības un kuri pērk dabasgāzi par regulētu cenu.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām, vienlaikus stiprinot visas dabasgāzes sistēmas drošumu, šā gada 9. augustā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus "Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā", pieņemot lēmumu nacionālās energodrošības interesēs rezervēt Inčukalna PGK uz AS “Latvijas Gāze” vārda reģistrētu tādu dabasgāzes daudzumu, kāds nepieciešams mūsu mājsaimniecību vajadzībām nākamajai sezonai, lai augsta tirgus pieprasījuma apstākļos šī gāze netiktu pārdota tālāk.

Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja AS “Latvijas Gāze” nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās AS "Latvenergo" un AS "Conexus Baltic Grid" un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iepriekš noteikto cenu. 

Dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1150 GWh, līdz ar to līdz š.g. 30. septembrim AS “Latvijas Gāze” uzlikts pienākums minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1150 GWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022. gada 1. oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

Savukārt AS "Conexus Baltic Grid" noteikts pienākums pastāvīgi kontrolēt, lai saistīto lietotāju vajadzībām nepieciešamais dabasgāzes apjoms būtu Inčukalna PGK rīcībā. Līdz ar to AS "Conexus Baltic Grid" var noraidīt AS “Latvijas Gāze” tirdzniecības pieprasījumus par dabasgāzes izņemšanu vai nodošanu citiem lietotājam, kura rezultātā tas nespētu nodrošināt dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām. Papildus AS "Conexus Baltic Grid" uzdots pienākums informēt Ekonomikas ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par dabasgāzes rezervju apjomiem.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv