111

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšnoteikums saistās ar tehnoloģiju attīstību, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām. Tādēļ 2023. gadā tiks uzsākta virkne Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta programmu īstenošana un ES struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde un īstenošana.

Ekonomiskas izaugsmei turpmākajos septiņos gados uzņēmēju produktivitātes kāpināšanai, inovācijām, digitalizācijai un konkurētspējai būs pieejams atbalsts no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna un Struktūrfondu daudzgadu budžeta līdzekļiem 1,6 miljardu eiro apmērā. Vienlaikus tiks turpinātas jau iepriekš uzsāktās Ekonomikas ministrijas iniciatīvas ekonomikas transformācijai un tautsaimniecības konkurētspējas celšanai.

Ekonomikas ministrijas šā gada galvenā prioritāte būs Latvijas ekonomiskā drošība. Spēcīgas valsts ekonomikas veidošanā nepieciešams ne tikai risināt aktuālos izaicinājumus, bet arī rūpēties par nākotnes iespējām. Tāpēc tikpat svarīga sadaļa joprojām būs uzņēmēju izaugsmes un finanšu pieejamības veicināšana un zinātnes ieguldījums ekonomikā, ieguldījums cilvēkresursos un iedzīvotājiem draudzīgas nodarbinātības politikas veidošana, mājokļu pieejamība un energoefektivitātes uzlabošana – tas viss ir vajadzīgs, lai celtu gan mūsu ekonomikas rādītājus, gan iedzīvotāju labklājību, norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Latvijas ekonomikas tālākā attīstība būs atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas, bet lielākais valsts izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši ar Covid-19 izplatības apturēšanu un ģeopolitisko situāciju. Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekmē Latvijas ekonomikas izaugsme ir sabremzējusies, taču prognozējam, ka 2022. gadā kopumā tā būs pozitīva un sasniegs 1-2% gada griezumā, savukārt 2023. gadā ekonomikas izaugsme varētu būt mērenāka.

Kaut darbs pie valdības rīcības plāna vēl turpinās, Ekonomikas ministrija apkopojusi informāciju par darbiem, kas iesākti pagājušajā gadā un tiks turpināti šogad. Informācija par Ekonomikas ministrijas būtiskākajiem plānotajiem pasākumiem 2023. gadā.

Atskatoties uz būtiskāko paveikto 2022. gadā, jāuzsver, ka ekonomiskās izaugsmes noturēšanai un uzņēmēju atbalstam pērn izstrādātas virkne atbalsta programmas. Tāpat ministrija sagatavojusi un valdība pieņēmusi virkni stratēģisku lēmumu Latvijas enerģētiskās drošības un neatkarības stiprināšanai, kā arī apstiprinājusi vairāku atbalsta pasākumu kopumu mājsaimniecībām energoresursu cenu pieauguma daļējai kompensācijai. 2022. gadā īstenotas nozīmīgas aktivitātes arī mājokļu pieejamības veicināšanai, būvniecības kvalitātes celšanai un nozares stabilitātes nodrošināšanai, iekšējā tirgus darbības pilnveidošanai un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai.

Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas straujo pasliktināšanos, pērn Ekonomikas ministrija izstrādāja vairākus jaunus atbalsta instrumentus, lai stabilizētu tautsaimniecību kopumā un sniegtu atbalstu uzņēmējiem. Atbalsts Ukrainas kara ietekmētajiem uzņēmējiem sniegts gan grantu veidā, gan arī finanšu instrumentu veidā. Energoresursu cenu pieauguma daļējai kompensēšanai šajā apkures sezonā tiek nodrošināts plašs atbalsts mājsaimniecībām un uzņēmējiem, kā arī tika radīts labvēlīgāks mājokļa pabalsta aprēķins pašvaldībās,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Informācija par Ekonomikas ministrijas būtiskāko paveikto 2022. gadā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

prese@em.gov.lv