Eiropas Savienība
Latvija ES

Grieķijas atbildīgās iestādes informē par Panhellenic Vilkšanas un Glābšanas Savienības apkalpes streiku 2022. gada 7.-8. decembrī. Plānots, ka šajos datumos streiks ilgs 48 stundas.

Informācija par preču aprites ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998. gada 7. decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv