Igaunijas atbildīgās iestādes informē par Narvas-Ivangoroda robežšķērsošanas punkta (ceļš E20) slēgšanu visiem transportlīdzekļiem sakarā ar būvniecības darbiem Krievijas pusē no 2024. gada 1. februāra līdz 2025. gada beigām. Robežas šķērsošanai ir izveidots apvedceļš pa ceļiem E263 un E77 (Luhamā-Šumilkino robežšķērsošanas punkts).

 Informācija par brīvas kustības ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998. gada 7. decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

EM Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv