Jaunumi

Ekonomikas ministrijas ES fondu atbalsta programmas "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros biedrība „ABSL Latvia” īstenos projektu starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SPBC) nozares attīstībai. SBPC nozare ir viena no tām ekonomiskās aktivitātes jomām, kura gadu no gada demonstrē stabilu un pilnvērtīgu pakalpojumu apjoma, finanšu apgrozījuma un nodarbināto skaita pieaugumu. Šis ir pirmais projekts, kuru īsteno SPBC nozare.

 

Projekta mērķis ir SBPC un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Projekts būs pieejams visu atbalstāmo nozaru komersantiem, taču prioritāri tiks sekmēta SPBC nozares komersantu apmācību vajadzību īstenošana, lai veicinātu darbaspēka produktivitāti un inovatīvu komersantu skaita pieaugumu, kas īpaši svarīgi būs pēckrīzes periodā.

 

Komersantiem konkurētspējas stiprināšanai nepieciešamas gan tehnoloģiskās, gan netehnoloģiskās apmācības, t.sk. valodu apmācības. Biedrība „ABSL Latvia” ir identificējusi, ka minētās apmācības komersantiem nepieciešamas, lai palīdzētu to darbībā ieviest inovācijas un jaunus darba paņēmienus, t.sk. komersantu jaunu produktu un procesu izstrādei, tehnoloģijām, lai nodrošinātu darbu ar jaunām iekārtām, datorsistēmām, digitāliem rīkiem un programmatūrām, kā arī nepieciešamību paaugstināt procesu efektivitāti, izmantojot jaunas metodes.

 

Projekta īstenošanas rezultāts ir nodarbināto personu apmācības, kas sekmē atbalstāmo nozaru komersantu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un inovatīvu komersantu skaita palielināšanos, darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu, atbalstu P&A darbībām - jaunu nišu, metožu, produktu un tehnoloģiju identificēšanu, kā arī jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

 

Projekta ietvaros plānots iesaistīt vairāk kā 25 komersantus un apmācības nodrošināt vairāk kā 402 nodarbinātām personām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 500 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 600 000 eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31 .decembrim.

 

Lai uzzinātu vairāk par darbinieku apmācību iespējām šajā projektā, aicinām sazināties ar biedrības "ABSL Latvia" pārstāvi Artūru Mežalu (arturs@4idea.lv, tālr. 29456113). 

 

Informāciju sagatavoja:

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

Komunikācijas nodaļa