Veļas žāvētājs

2025. gada 1. jūlijā Eiropas Savienībā stāsies spēkā jaunas ekodizaina prasības, ar mērķi samazināt veļas žāvētāju enerģijas patēriņu un atvieglot to remontēšanas iespējas. Ņemot vērā jaunāko tehnoloģiju attīstību, tirgū tiks atļauti tikai tādi veļas žāvētāji, kuros ir siltumsūkņa tehnoloģija. Ražotājiem būs jānodrošina patērētājiem un remontētājiem pieejamo rezerves daļu saraksts, kas kalpos kā papildu stimuls šīs ierīces remontēt, nevis nodot pārstrādei.

Reizē ar jaunajiem ekodizaina noteikumiem veļas žāvētājiem tiks ieviests arī jauns energomarķējums. Energomarķējums veļas žāvētājiem tiks mainīts no līdzšinējām A+++ līdz D klasēm uz A līdz G klasēm. Tādējādi ar jauno energomarķējumu A klase nākotnē attieksies tikai uz pašiem labākajiem produktiem, radot stimulu ražotājiem izstrādāt energoefektīvas ierīces ar augstu veiktspēju.

Līdz ar šīm izmaiņām Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka līdz 2040. gadam Eiropas Savienībā tiks sasniegti enerģijas ietaupījumi 15 TWh apmērā un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumi 1,7 miljonu tonnu CO2 ekvivalenta apmērā, kas patērētājiem kopumā ietaupīs aptuveni 2,8 miljardus eiro.

Plašāka informācija par jaunajiem noteikumiem angļu valodā atrodama Eiropas Komisijas publikācijā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv