Jaunumi Statistika Rūpniecība
Rūpniecības statistika

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2021.gada jūlijā pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 5,1% lielāki nekā pirms gada. Pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieaugums sastādīja 7,9%. Kopumā 2021.gada septiņos mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi bija par 8,3% lielāki nekā pirms gada (pēc neizlīdzinātiem datiem).

Ražošanai un eksportam joprojām ir nozīmīga loma pandēmijas negatīvās ietekmes mazināšanā. Arī jaunākie dati apliecina, ka eksports ir viens no galvenajiem mūsu ekonomikas izaugsmes virzītājspēkiem. Tāpēc šobrīd svarīgi ir nodrošināt drošu darba vidi mūsu nozarēm, tai skaitā veicināt vakcinācijas aptveri un epidemioloģisko pasākumu ievērošanas turpināšanu, kas ietekmēs nozares attīstību ne tikai tuvākajos mēnešos ,bet arī turpmākajos gados. Eksportētāji sacenšas globālajā arēnā. Tās valstis, kas ātrāk sasniegs “pūļa imunitāti”, ātrāk samazinās nenoteiktību, atcels noteiktos ierobežojumus, kā rezultātā notiks ekonomikas atveseļošanās, ārējās tirdzniecības izaugsme un investīciju tempa atjaunošana, kas rezultēsies lielākos ienākumos gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Jūlijā gada griezumā, līdzīgi kā iepriekšējos trīs mēnešos, pieaugums bija vērojams lielākajā daļā apstrādes rūpniecības apakšnozaru. Strauji auga gatavo metālizstrādājumu (+17,5%), ķīmiskās rūpniecības (+28,6%) un automobiļu un piekabju (+31,8%) ražošanas apjomi. Tāpat būtisks pozitīvs ieguldījums nozares izaugsmē bija citām apstrādes rūpniecības apakšnozarēm. Mēreni pieauga lielākās apstrādes rūpniecības apakšnozares – kokrūpniecības apjomi (+0,2%).

Savukārt negatīvas tendences apstrādes rūpniecībā jūlijā gada griezumā bija vērojamas otrā lielākajā apakšnozarē – pārtikas rūpniecībā (-3,3%). Jau sesto mēnesi turpina samazināties metālu ražošanas apjomi (-25,5%).

Jūlijā gada griezumā, strauji auga arī apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Par 23,2% pieauga vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi, bet nedaudz straujāk – eksportā realizētās produkcijas apjomi – par 23,7%. Īpaši strauji auga kokapstrādes produkcijas, kā arī ķīmiskās rūpniecības produktu realizācija.

Stabils pieprasījums lielākajā Latvijas preču noieta tirgū – ES dod iespēju apstrādes rūpniecības uzņēmumiem saglabāt pozitīvus izaugsmes rādītājus. Arī turpmāk apstrādes rūpniecībai ir potenciāls attīstībai, it īpaši uz eksporta apjomu pieauguma rēķina. Tiesa, kā risks jāmin pandēmijas jaunie paveidi un to ietekme uz procesiem globālajā ekonomikā.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis