Jaunumi

Šā gada 24. maijā Rīgā norisināsies konference “Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas veicināšanai”, kurā aicināti piedalīties un dalīties pieredzē vairāki pasaules līmeņa eksperti.

 

 

Konferences laikā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar vienu no Eiropas interesantākajām un arī veiksmīgākajām klasteru attīstības pieejām, kuru prezentēs Christoph Matthias Reiss-Schmidt no biznesa attīstības aģentūras Business Upper Austria.

 

Basku zemes Biznesa Attīstības aģentūras SPRI pārstāvis David Fernández Terreros dalīsies pieredzē par klasteru attīstības atbalsta struktūru un nepieciešamību Interreg Europe programmas kontekstā.

 

Savukārt Dr.Emily Wise no Lundes Universitātes un Dr. Gerd Meier zu Koecker no Klasteru attīstības aģentūras Baden-Württemberg interaktīvā veidā centīsies noskaidrot klātesošo viedokli par klasteru attīstības veicināšanu un Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu Latvijā.

 

Tāpat konferences laikā būs iespēja uzzināt gan dažādu Eiropas valstu, t.sk. Latvijas, politikas plānotāju viedokli par klasteru izaugsmes nepieciešamību, gan klasteru attīstības tendences Baltijas jūras reģionā, kā arī to, kāpēc uzņēmumi izvēlas būt klasterī.

 

Konferences “Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas veicināšanai” dienas kārtība, informācija par ekspertiem un reģistrēšanās anketa dalībai konference publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Konference tiek organizēta, sadarbojoties diviem nesaistītiem projektiem – CLUSTERS3 un 5FOREXCELLENCE (Pieci klasteri starpnozaru izcilībai).

 

Interreg Europe projekts CLUSETRS3 ir Ekonomikas ministrijas īstenots projekts, kura mērķis ir izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

 

Savukārt 5FOREXCELLENCE (Pieci klasteri starpnozaru izcilībai) projekts ir Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programmas „COSME” 2014-2020 ietvaros realizēts projekts, kuru Latvija īsteno Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, Latvijas IT klasteris un Latvijas Loģistikas klasteris. Projekta mērķis ir spēcināt projektā iesaistīto klasteru vadības izcilību.

 

Konference apvieno abu projektu divus svarīgus notikumus – projektam 5FOREXCELLENCE šis būs noslēguma pasākums, kura laikā tā dalībnieki dalīsies iespaidos un ieguvumos, savukārt projektam CLUSTERS3 konferences ietvaros tiks īstenota salīdzinošā pārskata (Peer Review) aktivitāte, lai veiktu kvalitatīvu situācijas novērtējumu, apzinot ieinteresēto pušu viedokli par klasteru lomu un darbību Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā Latvijā.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem