Ecommerce tab

Atgādinām, ka 2020. gada 12. jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

Saskaņā ar regulu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ir "tiešsaistes platformas", kuras ir tiešsaistes tirdzniecības vietas, tiešsaistes lietojumprogrammu tirdzniecības vietas un sociālie mediji, kā arī tiešsaistes meklētājprogrammas, neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, ciktāl tie sniedz pakalpojumus ES reģistrētiem komerciālajiem lietotājiem, kas savukārt piedāvā preces vai pakalpojumus ES patērētājiem (piemēram, Bolt, City24, Biļešu Serviss, u.c.).

Regula paredz, ka tiešsaistes platformām ir pienākums komerciālajiem lietotājiem nodrošināt pieejamus un skaidri saprotamus tiešsaistes platformas lietošanas vai līguma nosacījumus, kuros jābūt norādītai informācijai:

 • par tās lietošanu, lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem par līgumattiecību izbeigšanu;
 • par gadījumiem, kuros komerciālo lietotāju darbība var tikt pilnībā vai daļēji apturēta, izbeigta vai citādi ierobežota;
 • par vismaz 15 dienu paziņošanas termiņu, kurā tiešsaistes platformai ir jāpaziņo komerciālajam lietotājam par ierosinātajiem grozījumiem tās lietošanas nosacījumos un komerciālā lietotāja iespējām līgumu lauzt;
 • par vismaz 30 dienu paziņošanas termiņu, kurā tiešsaistes platforma var informēt komerciālo lietotāju par tā darbības izbeigšanu tiešsaistes platformā;
 • par galvenajiem ranžēšanas parametriem, tostarp, atrunātiem meklēšanas rezultātu secību ietekmējošiem faktoriem un to iespējamo ietekmi uz rezultātu secību;
 • par atlīdzības apmēru, kas ietekmē ranžēšanu, ja to ietekmē tieša vai netieša atlīdzība;
 • par saistīto preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tiešsaistes platformā;
 • par jebkādiem papildu izplatīšanas kanāliem un iespējamām saistītām programmām, ar kuru tiešsaistes platforma varētu pārdot komerciālo lietotāju piedāvātās preces un pakalpojumus;
 • par piekļuvi personu datiem;
 • par komerciālo lietotāju īpašumtiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām;
 • par atšķirīgu attieksmi, ja tiešsaistes platforma piedāvā tādas pašas preces vai pakalpojumus kā komerciālais lietotājs.

Norādām, ka tiešsaistes platformām, kurās ir vairāk par 50 darbiniekiem un, kuru gada apgrozījums pārsniedz 10 milj. eiro, papildus ir jānorāda informācija par mediatoru iesaistīšanu strīdu risināšanā un jāizveido bezmaksas sūdzību izskatīšanas sistēmas.

Pēc regulas stāšanās spēkā tādi tiešsaistes platformu milži kā Apple, Booking.com, Amazon u.c. ir veikuši izmaiņas savos tiešsaistes platformu nosacījumos, tādējādi nodrošinot komerciālajiem lietotājiem skaidrākus un godīgākus tiešsaistes platformu lietošanas nosacījumus. Tāpat lielākās tiešsaistes platformas ir izveidojušas taisnīgākas sūdzību izskatīšanas sistēmas, kurās strīdi, kas radušies starp komerciālo lietotāju un tiešsaistes platformu tiek atrisināti pāris dienu laikā.

Gadījumā, ja tiešsaistes platformas neievēro regulā noteiktās komerciālo lietotāju tiesības, aicinām vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kas veic tiešsaistes platformu uzraudzību Latvijā.

Papildus informācijai:

(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra Rekomendācijas platformu pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem;

(2) Eiropas Komisijas Vadlīnijas par ranžēšanas pārredzamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1150.