Jaunumi

Ekonomikas ministrija 2018. gada 17.decembrī pulcēja uzraugošo iestāžu vadītājus, kuri ir pievienojušies „Konsultē vispirms” kustībai, lai atskatītos uz gada laikā paveikto un pārrunātu „Konsultē vispirms” ieviešanas novērtējuma uzsākšanu.

 

Atklājot “Konsultē vispirms” forumu, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens uzsvēra: “„Konsultē vispirms” iniciatīva darbojas kā platforma, kuras ietvaros uzraugošās iestādes, savstarpēji daloties labajā praksē, ir nonākušas pie vērtīga secinājuma – uzraudzības darbam jābūt jēgpilnam un uz klientu apkalpošanu orientētam, un princips “Konsultē vispirms” to palīdz sasniegt. Tieši atbilstības nodrošināšana – kad uzņēmēji zina un izprot tiem izvirzītās prasības un godprātīgi tās ievēro – ir uzraudzības iestāžu darba virsmērķis, saglabājot soda mehānismu tikai kā galēju rīku sabiedrības interešu aizsardzībai.”

 

Forumā atsevišķu uzraugošo iestāžu vadītāji dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un savu iestāžu labās prakses piemēriem, ieviešot „Konsultē vispirms”. Tā, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir uzsācis uzņēmumu sistēmu uzraudzības metodes izmantošanu, balstoties uz risku vadību un uzņēmumu procesu novērtēšanu. Tā sniedz iespēju vairāk iesaistīt uzņēmuma paša resursus atbilstības panākšanā, līdz ar to mazāk kontrolējot uzņēmumus, kas paši veic atbilstošu produktu kontroli.

 

Savukārt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā, kā vienu no VID sasniegumiem, piemērojot principu “Konsultē vispirms”, norādīja izveidoto rīku Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) "Nodokļu maksātāja reitings". Pateicoties šim rīkam nodokļu maksātājs var iepazīties ar savu saimnieciskās darbības raksturojošo rādītāju atbilstības novērtējumu vispārējām ekonomiskajām tendencēm, reputācijas u.c. novērtējumu, kā arī informēt par to savus sadarbības partnerus. D.Pelēkā atzina, ka “Konsultē vispirms” ir palīdzējis VID paskatīties uz savu līdzšinējo darbību no malas un sākt strādāt savādāk. Viņa aicināja arī citas uzraugošās iestādes domāt radoši, izkāpt no ierastajiem rāmjiem un biežāk “iekāpt klienta kurpēs”, lai labāk izprastu viņa vajadzības un arvien uzlabotu iestādes sniegtos pakalpojumus.

 

Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama uzsvēra, ka iestāde ar prieku pievienojusies Konsultē vispirms iniciatīvai, turklāt pēc šāda principa KP veiksmīgi strādā jau kopš 2013.gada. Tad tika ieviesti jauni inovatīvi, preventīvi rīki - brīdinājumi, mediācijas, aizrādījumi, kas maznozīmīgu pārkāpumu gadījumā aizstāj pārkāpuma lēmumus un naudas sodus. KP aktīvi veic uzņēmēju un publisku personu izglītošanas pasākumus, lai sekmētu izpratni par Konkurences likuma piemērošanu, pārkāpumu izpausmēm, atpazīšanu, kas mūsu sabiedrībā joprojām vēl ir nepietiekamā līmenī. S.Ābrama uzsvēra, ka “Konsultē vispirms” princips ne mazāk svarīgs ir arī pašai valsts pārvaldei, jo, konsultējoties ar sabiedrību, uzņēmējiem un saņemot atgriezenisko saiti par likuma normu vai savas darbību efektivitāti, tiek dots stimuls arī iestādēm uzlabot savu sniegumu un kļūt konkurētspējīgākām.

 

Arī Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kļaviņa forumā uzsvēra, ka veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai klientu apkalpošanā svarīga ir ne tikai jauno sadarbības stratēģiju un vērtības attiecināt uz ārējiem klientiem, bet arī attīstīt savas organizācijas iekšējā kultūrā, attiecinot to arī uz darbinieku iekšējo sadarbību ikdienā.

 

2018. gada novembrī ir uzsākts “Konsultē vispirms” principa ieviešanā iesaistīto uzraugošo iestāžu novērtējums. Atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai „Konsultē vispirms” ieviešana tiks vērtēta 22 uzraugošajās iestādēs trīs līmeņos, īstenojot iestāžu klientu aptaujas, iestāžu darbinieku aptaujas un iestāžu pašnovērtējumu. Pirmie novērtējuma rezultāti gaidāmi 2019.gada pirmajā pusē. Šādus novērtējumus paredzēts veikt ik gadu, lai izvērtētu „Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kuras vēl nepieciešams pilnveidot.

 

Kā zināms, 2017. gadā 22 valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka ieviesīs “Konsultē vispirms” principu un apliecinot apņēmību mainīt pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”, kopā radot izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Vairāk informācijas par “Konsultē vispirms” iniciatīvu var iegūt Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Fotogalerija

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrijawww.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija