Eksports
" "

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība", Ministru kabinets š.g. 7. septembra sēdē lēma, ka kosmētikas līdzekļu eksportētājiem uz valstīm ārpus ES Labas ražošanas prakses sertifikātus izsniegs Veselības inspekcija.

Kā zināms, Ķīna no šā gada maija pieprasa eksportējošās valsts kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu, kas apliecina, ka kosmētikas līdzekļu ražotājs savā darbībā ievēro labu ražošanas praksi. Līdz ar to šobrīd Latvijas kosmētikas līdzekļu ražotāji nevar eksportēt savu produkciju, jo Latvijas normatīvajos aktos nav noteikta iestāde, kura var izsniegt šādu sertifikātu eksporta vajadzībām, kas apliecinātu, ka uzņēmums kosmētikas līdzekļu ražošanā ievēro labu ražošanas praksi. Prasība par labas ražošanas prakses ievērošanu ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009  par kosmētikas līdzekļiem 8.pantā

Līdz ar to grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība" nosaka gan iestādi – Veselības inspekciju, kas turpmāk izsniegs šādus sertifikātus, gan nosaka nosacījumus Labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšanai. Jaunā kārtība attieksies uz kosmētisko līdzekļu eksportētājiem uz valstīm ārpus ES, ja tās pieprasa šādus sertifikātus.

Ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka Veselības inspekcija sertifikātu par atbilstību labai ražošanas praksei izsniegs pēc tam, kad kosmētikas ražotājs būs iesniedzis Veselības inspekcijā kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu labas ražošanas prakses sertifikātu. Tas nozīmē, ka ražotājam jāsaņem trešās puses - kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas labas ražošanas prakses jomā - apliecinājums par atbilstību labai ražošanas praksei atbilstoši saistošajiem standartiem.

Detalizēti ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv