AER Enerģētika Jaunumi
" "

Igaunijas-Latvijas atkrastes vēja parka kopprojekts ELWIND strauji virzās uz priekšu un ir sasniedzis būtisku pavērsienu – pabeigts publiskais iepirkums priekšizpētes veikšanai, kuras mērķis būs noteikt vēja parka būvniecībai piemērotos ģeogrāfiskos apgabalus.

Kopīgs abu valstu iepirkums par atbilstoša darbuzņēmēja izvēli, lai veiktu priekšizpēti par tām atkrastes teritorijām, kas būtu piemērotas unikāla, reģionāli integrēta vēja parka izveidei, ir noslēgts vēl pirms termiņa. Līdz gada beigām plānots saņemt minētās izpētes rezultātus. Tādējādi lēmums par konkrētas teritorijas izvēli turpmākai vēja parka attīstībai, iespējams, varētu tikt pieņemts jau 2022. gada sākumā.

Latvijas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: “No atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas jaudu palielināšana ir ārkārtīgi svarīga visam Baltijas reģionam. Vēja enerģijas ražošana ir būtisks instruments, lai nodrošinātu pietiekamu un stabilu tīras, lētas un oglekļa neitrālas enerģijas piegādi. Mēs lepojamies ar konstruktīvo sadarbību projekta ietvaros ar mērķi radīt labāku nākotni Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem.”

Taavi Aas, Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrs papildina: “Kopā ar saviem kaimiņiem esam apvienojuši spēkus, lai kopīgi sasniegtu mērķi ilgtspējīgas un stabilas enerģijas ražošanai par pieņemamu cenu. Mēs esam gara un izaicinoša ceļojuma pašā sākumposmā, kur divi labi kaimiņi apvieno savas zināšanas un pieredzi, un kopīgi apņemas uzlabot pārrobežu starpsavienojamību, vienlaikus palielinot enerģijas piegādes drošumu Baltijas valstīs. Vēl jo vairāk, šis ir nozīmīgs solis, lai sasniegtu arī Eiropas Zaļā kursa mērķus.”

Pirmsizpētes pētījumu veiks Igaunijas un Nīderlandes kopuzņēmums Hendrikson & KO and Pondera Consult. Ir sagaidāms, ka pētījuma gaitā no dažādiem aspektiem tiks izvērtēti iepriekš potenciāli iezīmēti laukumi jūrā, lai Latvijai un Igaunijai piedāvātu labāko vēja parka novietojumu. Pētījuma mērķis ir Latvijas un Igaunijas ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās Baltijas jūrā novērtēt vairākus laukumus aptuveni 200 km2 platībā vēja parka attīstībai, pieņemot, ka sagaidāmais vēja parka jaudas blīvums ir 5-7MW/km2, par pamatu ņemot ekoloģiskos, ilgtspējas, ekonomiskos un tehniskos kritērijus.

Atgādinām, ka 2020.gadā Jānis Vitenbergs un Taavi Aas parakstīja Saprašanās memorandu, kas paredzēja ELWIND projekta īstenošanu līdz 2030.gadam. Atkrastes vēja parka kopējā plānotā jauda ir plānota 700-1000 MW apmērā, ik gadu saražojot līdz 3 TWh elektroenerģijas.

Igaunija un Latvija plāno projektam piesaistīt Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējumu, jo projektā iesaistītas divas Eiropas Savienības dalībvalstis un tādējādi projektam var tikt piešķirts reģionālās nozīmes projekta statuss.

Projektu vada Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrija, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Igaunijas Vides investīciju centrs un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

ELWIND ir Latvijas-Igaunijas atkrastes vēja parka attīstības pārrobežas kopprojekts, kura vēlākos posmos izvelētie izbūves laukumi tiks integrēti reģionālajā elektroenerģijas tirgus struktūrā, ievērojot komerciālās darbības nosacījumus.