Starptautiskā sadarbība kosmosa nozare
ANO3

2022. gada 25.-26. oktobrī Ženēvā, Šveicē, kur atrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Eiropas galvenā mītne, notika ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijas starpsesijas sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ekonomikas ministrijas un Ārlietu ministrijas eksperti.

Sanāksmes fokusā bija divi tematiskie bloki – “Tehnoloģijas un inovācijas efektīvas, produktīvas un ekoloģiski tīras ražošanas nodrošināšanai” un “Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju risinājumi tīra ūdens un sanitārijas nodrošināšanai”. Sanāksmes ievaddaļā dalībvalstis un klātesošos uzrunāja jaunieceltais ANO tehnoloģiju sūtnis Amandīps Gils (Amandeep Gill).

Latvija savās uzrunās uzsvēra tehnoloģiju pieejamības jautājumus, digitālās jomas potenciālu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, dažādu ANO struktūru ciešākas sadarbības nepieciešamību. Vienlaikus eksperti dalījās Latvijas pieredzē par iegūto satelītdatu izmantošanu, kā arī uzsvēra Latvijas sasniegumus ūdens tehnoloģiju jomā, piemēram, plūdu novēršanā, ūdens resursu efektīva izmantošanā, sieviešu zinātnieču aktīva iesaistē pētniecībā un attīstībā. Tika pasvītrots, ka Latvijā ir labi attīstīta kapacitāte Zemes novērošanā (zemes virsmas monitorings, izmantojot satelītdatus) un Latvijas risinājumu eksportu citos kontinentos, piemēram, Āzijā. ANO sekretariāts un dalībvalstis apliecināja, ka kosmosa dati ir efektīvs rīks attīstības un jaunattīstības valstu atbalstam.

Latvijas aicinājums veicināt abpusēju pieredzes apmaiņu tehnoloģiju izmantošanā ar valstīm ar ierobežotiem resursiem guva īpašu atbalstu. Šādās valstīs ir vēsturiski attīstījušās zināšanas par rūpīgu un efektīvu dabas resursu izmantošanu, tāpēc uzkrātā pieredze ir vērtīga cirkulāras ekonomikas inovāciju radīšanā un attīstībā globālā līmenī.

Kopš 2007. gada Latvija ir ANO Ekonomisko un sociālo lietu funkcionālās apakškomisijas – ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijas dalībvalsts. Komisijas galvenais uzdevums ir apskatīt aktuālos tehnoloģiju attīstības jautājumus ar mērķi veicināt sadarbību starp attīstītajām un attīstības valstīm, tādējādi palīdzot valstīm sasniegt Dienaskārtības 2030 nospraustos ilgtspējīgas attīstības mērķus. Latvija sniedz pienesumu komisijas gatavotajos pārskatos un piedalās komisijas diskusijās Ženēvā. Galvenie secinājumi tiek nosūtīti ANO Ekonomisko un sociālo lietu komisijai Ņujorkā, kā arī ietverti citos ANO pārskatos.