eletronergijas tirgus

Š.g. 11. oktobra sēdē Ministru kabinets lēma par Latvijas iestāšanās sarunu uzsākšanu, lai pievienotos Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai (turpmāk IEA).  

Esošajā ģeopolitiskajā situācijā energoapgādes drošības jautājums Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), tostarp koordinācija un solidaritāte gāzes piegādēs, kā arī būtiskais energoresursu cenu pieaugums un pasākumi tā ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem, ir kļuvis par enerģētikas politikas centrālo elementu. Apzinoties, ka situācija ar energoresursu apgādi ES nav tik stabila kā gribētos un dalībvalstis var nonākt krīzes situācijā, valstīm, tostarp, Latvijai, ir nepieciešami drošības garanti šo risku mazināšanai.  

IEA pamatuzdevums ir veicināt brīvu un atvērtu enerģijas tirgus izveidi, kā arī tās dalībvalstu pāreju uz tīru enerģiju visefektīvākajā veidā. Tādēļ dalība IEA varētu kļūt par būtisku atbalstu Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā un sekmēs aktīvāku pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem.   

Tāpat dalība IEA ir būtiska no valsts enerģētiskās drošības apsvērumiem, jo nākotnē Latvija kā IEA dalībniece krīzes situācijā, nepieciešamības gadījumā, kopējā kolektīvā drošības mehānisma ietvaros varēs saņemt energoresursu nodrošinājumu.  

 

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra ir autonoma starpvaldību organizācija, kas izveidota 1974. gadā, sākoties naftas krīzei. Taču laika gaitā tās loma ir vēl vairāk pieaugusi, aptverot visu globālo enerģētikas sistēmu, sniedzot atbalstu tās dalībvalstīm, lai veicinātu enerģētisko drošību un pāreju uz tīru enerģiju, kā arī mazinot klimata pārmaiņas pasaulē.  

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv