Inovācijas Jaunumi Zinātne

Rīgā notiks starptautisks forums par jaunām iespējām onkoloģijas ārstniecībā

Vairāk nekā 20 Skandināvijas, Rietumeiropas un Baltijas eksperti stāstīs par bērnu un pieaugušo onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas jaunākajām iespējām Precīzijas medicīnas tīklošanās forumā. Pasākums notiks no 13. līdz 14. oktobrim Rīgas Stradiņa universitātes lielajā aulā. 

“Brīžos, kad mēs runājam ar pacientu vecākiem par onkoloģisku saslimšanu ārstniecību, mēs zinām, ka viņi sagaida tikai un vienīgi izcilus ārstniecības rezultātus. Latvija ir maza valsts, tādēļ iekļaušanās starptautiskās sadarbībā ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu kā bērniem, tā pieaugušajiem ar vien efektīvākas, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes. Es ceru, ka šis forums mums izgaismos ne tikai ilgtermiņa attīstības vīziju, bet arī parādīs vairākas mazas lietas, ko ieviest Latvijā jau tuvākajā laikā,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Precīzijas medicīna ir jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā ņemta vērā katra cilvēka ģenētiskā daudzveidība, vide un dzīvesveids. Foruma laikā starptautiski atzīti eksperti runās par tādām tēmām kā:

  • Molekulārās diagnostikas attīstības virzieni bērnu un pieaugušo onkoloģijā;
  • Diagnostika, pētniecība  un citas jaunas iespējas pacientiem ar neskaidrām un retām onkoloģiskām saslimšanām;
  • Multidisciplināras sadarbības loma un molekulāro ģenētiķu, bioinformātikas un patoloģijas vieta ārstniecības komandā;
  • Biobanku nozīme un attīstība, to pielietojums pētniecībā, ārstniecībā un profilaksē;
  • Starptautiskā sadarbība pētniecībā, jaunāko ārstniecības metožu ieviešanā;
  • Datu un tehnoloģiju loma veselības aprūpes nākotnē;
  • Latvijas biomedicīnas ekosistēmas projektus, attīstības scenārijus un iekļaušanos globālajā mērogā;
  • Valsts sniegto atbalstu pētniecības finansēšanai - valsts pētījumu programmu un Inovāciju fondu;
  • Klīnisko pētījumu izmantošanas iespējām un finansēšanas modeļiem;
  • Eiropas Komisijas un  Latvijas  īstenotās iniciatīvas vienotas datu politikas īstenošanai t.sk. veselības aprūpē.

 

Foruma laikā noritēs padziļinātas diskusijas par biomedicīnas ekosistēmas ieviešanu, tostarp, iekļaujot ekonomisko perspektīvu un starpnozaru sadarbības lomu.

Kā uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības  jautājumos Raimonds Lapiņš, biomedicīna ir viena no piecām Latvijas viedās specializācijas jomām, kas ir būtiskas ekonomiskajai attīstībai: “Latvijai ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi tam, lai attīstītu precīzijas medicīnu globālā mērogā - mums ir spēcīgi uzņēmumi ar pasaules līmeņa produktiem un izstrādēm, zinātniskā ekselence, speciālisti un infrastruktūra, kā arī - tādu globālo spēlētāju atbalsts kā Roche, Microsoft un Google.  Savienojot cilvēku zināšanas un prasmes ar tehnoloģiju iespējām un vidi, mēs kļūstam par augstākās raudzes problēmu risinātājiem.” Tāpat viņš  norāda uz unikāliem digitāliem risinājumiem plaušu vēža ārstniecībā ar milzīgu potenciālu ieinteresēt arī starptautisko zinātnisko auditoriju.

Latvija ievērojami atpaliek atbalstā pacientiem no citām ES valstīm, lai arī kā Eiropas Savienības dalībvalsts, jau tagad īsteno vairākas nozīmīgas iniciatīvas, kas iekļaujas starptautiski nozīmīgos procesos. Lai nodrošinātu, ka bērniem un pieaugušajiem pieejamas arvien efektīvākas un zinātniski pamatotas ārtniecības metodes un ļautu pieņemt datos balstītus lēmumus, ir nepieciešama ārstu, zinātnieku, slimnīcu administrāciju un valsts pārvaldes darbinieku sadarbība.

Sadarbībā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek īstenotas vairākas iniciatīvas vienotai veselības aprūpes datu politikas īstenošanai Latvijā, kas ir būtisks priekšnoteikums arī precīzijas medicīnas attīstībai. Viens no foruma diskusiju dalībniekiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols norāda “Precīzijas medicīna apvieno medicīnas, IT un datu analītikas disciplīnas, kam ir potenciāls būtiski pilnveidot ārstniecības procesu, to personalizējot. Sekmīga rezultāta sasniegšanai nenovērtējama nozīme ir arī sabiedrības līdziesaistei pētniecības procesā, tāpēc svarīgs ir uzsāktais darbs pie datu sekundārās izmantošanas regulējuma, kā arī risinājumiem datu izmantošanas atļauju ērtai sniegšanai.” Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode: “Veselības pratība un digitālā pratība ir ļoti būtiskas precīzijas medicīnas nodrošināšanai. Zināšanu un prasmju pilnveide, kā arī multidisciplinārā sadarbība ir jautājumi, kuri šajā straptautiskajā forumā izskan daudzkārt, akcentējot ne tikai datu apstrādes vides maiņu, bet arī sadarbības un zināšanu pilnveides modeli.”

Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumo Rolands Lappuķe: “Saprotot, ka sakarā ar Latvijas nelielo iedzīvotāju skaitu ar vēzi saslimušo bērnu skaits bija tik zems (ap 50), ka šī slimība var tikt ierindota starp retajām slimībām, kļuva skaidra precizījas medicīnas iespējamā loma pediatriskajā onkoloģijā.   Patiesībā slimība ir reta, jo bērns pats ir rets un dārgs, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņa dzīvību glābtu.  Protams, to jau ikdienā cenšas darīt onkologi, bet viņiem jādod papildu instrumenti, lai pēc iespējas ātrāk un precīzāk sniegtu diagnostiku bērnam un izlemtu par labāko ārstēšanas veidu. Ja mīlam savus bērnus, tad ir jārīkojas konsekventi.”

Forumu organizē Latvijas Bērnu onkoloģijas fonds, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,  Rīgas Stradiņa universitāte, Ekonomikas ministrija, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas Universitāte un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un atbalsta Valsts Prezidenta kanceleja, Latvijas Onkologu un ķimijterapeitu asociācija un Latvijas Onkologu asociācija.

Forumam var reģistrēties bez maksasun to apmeklēt aicināti onkologi, ģenētiķi, molekulārie biologi, bioinformātiķi, zinātnieki, ģimenes ārsti, veselības aprūpes atbalsta un administratīvie darbinieki, datu zinātnieki, rezidenti, studenti, kā arī citi interesenti. Īpaši aicināti arī pacientu organizāciju pārstāvji.

Plašāku informāciju par konferences programmu un runātājiem Jūs varat iegūt šeit: https://www.pmnet-forum.com/

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Dabare

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments