Jaunumi

 

2019. gada 09. septembrī Varšavā pārstāvji no 9 ES valstu nacionālajām Klasteru pārstāvniecībām parakstīja Deklarāciju par Eiropas Klasteru Alianses dibināšanu. Dibinātāju vidū bija arī Latvijas Klasteru tīkla pārstāvis Armands Lejas-Krūmiņš.

 

Eiropas Klasteru Alianses dibināšana notika starptautiskā pasākuma “Regional and Economic Diplomacy Summit” ievadā ar Eiropas Komisijas, ES valstu valdību un reģionālo pašvaldību pārstāvju piedalīšanos. Eiropas Klasteru Alianse ir Eiropas Klasterus vienojoša organizācija, kas pārstāvēs Klasterus un profesionāli sadarbosies ar Eiropas Komisiju tālākas Klasteru politikas izstrādē. Kā pasākumā atzina klātesošie Eiropas Komisijas pārstāvji, šādas organizācijas dibināšana ir sengaidīta un palīdzēs uzlabot mazo un vidējo komersantu atbalstu kā ES tā valstu un reģionālos līmeņos.