Atbalsts uzņēmējiem Jaunumi
Atbalsts uzņēmējiem forums Liepājā

Šā gada 3. jūnijā, Liepājā, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē forumu “#AtbalstsUzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam”. Foruma mērķis ir veidot diskusiju par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, eksporta un konkurētspējas veicināšanai. Forums Liepājā būs otrais no četru forumu cikla - maijā šāds forums notika Rēzeknē, un līdzīgi forumi vēl augustā notiks Vidzemē, bet septembrī - Zemgalē.

“Tieši mūsu uzņēmēji veicinās mūsu ekonomikas izaugsmi. Tāpēc ir svarīgi savlaicīgi uzrunāt uzņēmējus reģionos, aicinot plānot sava biznesa attīstību un izaugsmi. Turpmāko septiņu gadu laikā no Atveseļošanās fonda un ES Struktūrfondu daudzgadu budžeta Latvijā būs pieejamas investīcijas 1,6 miljardu EUR apmērā, lai celtu gan uzņēmēju konkurētspēju un produktivitāti, gan mazinātu nevienlīdzību un veicinātu mājokļu pieejamību, kā arī paaugstinātu energoefektivitāti. Atbalsta programmu klāsts plašs un pieejams visa veida uzņēmumiem, un pirmās programmas būs pieejamas jau šogad,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Foruma atklāšanā norisināsies diskusija “Iespējas pārmaiņām un attīstībai”, kurā piedalīsies ekonomikas ministre Ilze Indriksone, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš, ALTUM vadītājs Reinis Bērziņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina, Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un SIA Cannelle Bakery" valdes priekšsēdētājs Ivars Skrebelis.

Foruma laikā Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēs par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm, iespējām un izaicinājumiem, kas varētu mūs sagaidīt jau tuvākajā laikā, kā arī par viedajām investīcijām uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai un ilgtspējīgai attīstībai. Papildu stāstīsim par šogad uzsākto septiņu gadu finanšu plānošanas un atbalsta periodu, kurā būs pieejamas 1,6 miljardu EUR investīcijas cilvēkresursu attīstībai, inovācijām un eksporta veicināšanai.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji uzrunās Kurzemes reģiona uzņēmējus par aktuālajiem atbalsta instrumentiem biznesa attīstībai, tostarp par programmu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, kas kalpo kā paplašināts atbalsts uzņēmumiem tirgus pārorientēšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai.

Tāpat foruma ietvaros ALTUM stāstīs par  jau pieejamajiem un drīzumā plānotajiem  finanšu instrumentiem uzņēmējiem, kā arī par Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondu, kas ir jauna iespēja transporta, enerģētikas un digitalizācijas projektu finansēšanai.

Ar saviem iedvesmas stāstiem klātesošos uzrunās arī reģiona uzņēmēji - SIA Banga un SIA "InPass", kuri dalīsies ar savu pieredzi un atklās viņu panākumu atslēgas veiksmīga biznesa attīstīšanā, pilnveidē, konkurētspējas un eksporta veicināšanā. Biedrības “Digitālo inovāciju parks" pārstāve stāstīs par digitalizācijas un inovāciju ieviešanas pozitīvo ietekmi uz resursu pārvaldīšanu un produktivitātes faktoru stiprināšanu. Arī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji informēs par savu piedāvājumu sava reģiona uzņēmējiem.

 Vienlaikus foruma laikā komersantiem būs iespēja klātienē konsultēties ar ALTUM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmuma dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra ekspertiem, kā arī par SOLVIT centra Latvijā iespējām. Uzņēmējiem būs lieliska iespēja konsultēties un uzzināt vairāk par pieejamajām atbalsta programmām, e-adresi uzņēmējiem (t.sk. noslēgt līgumu ar LVRTC par e-adreses pieslēgšanu) un citiem interesējošiem jautājumiem.

Forums “#AtbalstsUzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam” notiks š.g. 3. jūnijā Liepājā, Radio ielā 8, koncertzālē Lielais Dzintars. Foruma dienas kārtība un reģistrācijas anketa publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv