Būvniecība
1

Kopš 2019. gada Ekonomikas ministrija kopā ar pētniekiem reizi gadā veic pētījumu par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē. Šā gada 14. septembrī Ekonomikas ministrija iepazīstināja Ministru kabinetu ar šogad veiktā pētījuma rezultātiem, kuru veica  Latvijas Universitātes un izpētes organizācijas InnoMatrix  ekonomikas jomas zinātnieki.

Būvniecības nozare jau trešo gadu pēc kārtas attīstās stabili, katru gadu tiek vērojums būvniecības produkcijas pieaugums, un nozarē nav bijuši vērojami lieli apjomu kāpumi vai kritumi. Prognozējams, ka šogad būvniecības produkcijas apjomu pieaugums varētu sasniegt 6,6%; arī būvniecības izmaksu pieaugums šogad tiek prognozēts 6,6% apmērā. Lai gan CSP dati par 2021.gada pirmo pusgadu uzrāda būvniecības produkcijas apjomu samazinājumu salīdzinājumā ar pagājušā gada 1.pusgadu, ir plānots apjomu pieaugums gada otrajā pusē, kas palīdzēs nodrošināt stabilu nozares darbību.  Nozīmīgi būs 3. ceturkšņa dati - aktīvās būvniecības sezonas dati, kas parādīs, vai prognozētais būvniecības produkcijas apjomu pieaugums tiks sasniegts.

Pētnieki šobrīd nesaskata būvniecības nozares pārkāršanas risku. Cenu kāpums un ir skaidrojams ar būvizstrādājumu cenu kāpumu pasaulē un atsevišķu būvizstrādājumu pieejamības problēmām. Iemesls ir Covid-19 pandēmijas ietekme, kas izpaudās gan ražošanas jaudu samazinājumā, gan pieprasījuma pieaugumā, lielākai daļai pasaules valstu sildot ekonomiku caur investīcijām infrastruktūrā. Prognozēts, ka šī nebūs ilgstoša parādība un jau šobrīd ir vērojams cenu kritums daļai būvizstrādājumu, tai skaitā kokmateriāliem.. Turklāt straujš cenu kāpums novērots atsevišķām būvizstrādājumu grupām, lielai daļai būvizstrādājumu cenu kāpums bija mērens un kopumā atbilda pagājušā gada prognozētajam.

Līdz ar to Ekonomikas ministrija uzskata, ka šobrīd nav pamata lemt par valsts investīciju samazinājumu, it īpaši pirms ir zināmi dati par būvniecības produkcijas apjomu š.g. 3. ceturksnī. Ministrija turpina sekot cenu tendencēm gan Eiropā, gan Latvijā; ja situācija mainīsies, ministrija piedāvās valdībai risinājumus.

Ikgadējā pētījuma par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē mērķis ir iegūt datus kārtējā budžeta veidošanas procesa nodrošināšanai, lai laikus varētu novērtēt riskus saistībā ar valsts plānotajiem ieguldījumiem infrastruktūrā (valsts investīcijas). Pētījuma metodoloģija - unikāla prognozēšanas metodika, kas ietver gan ekspertu, gan statistiskās, gan kombinētās prognozes. Šogad pētījuma ietvaros ir aptaujāti 59 augsta līmeņa būvniecības eksperti no 56 organizācijām.

Ar valdības skatīto Informatīvo ziņojumu „Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.-2025.” var iepazīties Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (4.1.punkts). Ar pētījumu plašāk var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv