Jaunumi

Lai nodrošinātu mērķtiecīgāku un efektīvāku ES fondu investīciju veikšanu valsts ēku atjaunošanā, paātrinot uzsākto projektu īstenošanu un dodot iespēju atjaunot vēl papildu ēkas, Ministru kabinets š.g. 10. septembra sēdē pieņēma lēmumu konceptuāli mainīt kārtību, kādā tiek sniegts ES fondu atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai valsts ēkās.

 

Kā zināms, ES fondu atbalsta programma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” tika uzsākta 2016. gadā, paredzot veikt valsts ēku atjaunošanu ar nozīmīgu ES fondu finansējuma atbalstu - 85% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopumā valsts ēku atjaunošanai šīs programmas ietvaros tika paredzēti 111 371 714 eiro. Apstiprinot atbalsta programmu, vienlaikus tika apstiprināts saraksts ar konkrētām ēkām, kuras plānots atjaunot programmas ietvaros.

 

Kopš 2016. gada septembra, kad tika sākta projektu pieņemšana šajā atbalsta programmā,  energoefektivitātes paaugstināšana pabeigta tikai 14 ēkās no sākotnēji plānotajām 120 valsts ēkām. Savukārt 17 projekti vēl ir vērtēšanas stadijā, bet 70 projektu gadījumos ir noslēgti Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

 

Ņemot vērā valsts ēku atjaunošanas lēno gaitu, Ekonomikas ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu par izveidojušos situāciju un rosināja valdību lemt par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu mērķtiecīgāku un efektīvāku ES fondu investīciju veikšanu valsts ēku atjaunošanā.

 

Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinājumu atteikties no šobrīd esošā ES fondu finansējuma sadalījuma starp ministrijām un noteikt Ekonomikas ministriju kā vienīgo atbildīgo par visu atbalsta programmai pieejamo finansējumu. Papildus būs iespējams ēkām, kurām ir noslēgti līgumi/vienošanās par projekta īstenošanu un ir nepietiekams ES fondu finansējums projekta turpmākai īstenošanai, palielināt projekta nepieciešamā finansējuma apmēru. Atbalstītās izmaiņas veicinās ātrāku projektu īstenošanu atbalsta programmā.

 

Ekonomikas ministrija līdz šā gada 31. oktobrim izstrādās grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", kas noteiks detalizētu kārtību, kādā turpmāk tiks sniegts ES fondu atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai valsts ēkās.

 

Vienlaikus svarīgi norādīt, ka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti uzliek pienākumu ES dalībvalstīm katru gadu īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 3% valsts īpašumā esošo un izmantoto ēku platībās.

 

Detalizēti ar Informatīvo ziņojumu ““Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv