Jaunumi

Pašlaik elektroenerģijas tirdzniecība starp Baltijas valstīm un trešajām valstīm norit vienīgi uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus jau šobrīd Lietuvas puse paudusi nostāju šo robežu tirdzniecībai ar trešajām valstīm slēgt līdz ar Astravjecas (Baltkrievijā) atomelektrostacijas darbības uzsākšanu, kas provizoriski plānota 2020.gada sākumā.

 

Lai Latvijas valdība varētu savlaicīgi pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību elektroenerģijas tirdzniecības organizēšanai ar trešajām valstīm, Ekonomikas ministrija izstrādāja un šā gada 13. augusta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Informatīvais ziņojums par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm.

 

Ar mērķi savlaicīgi mazināt riskus iespējamam elektroenerģijas jaudas plūsmas samazinājumam vai negatīvām tarifa svārstībām, Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu brīdī, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju, pārcelt elektroenerģijas tirdzniecību uz Latvijas robežu. Šāds risinājums nodrošinās, ka tirdzniecības nosacījumi ar trešajām valstīm arī turpmāk saglabātos līdzvērtīgā apjomā, kā tas ir noticis līdz šim. Par šāda risinājuma īstenošanu Latvija ir konsultējusies ar Lietuvu un Igauniju, kā arī Eiropas Komisiju.

 

Vienlaikus MK uzdeva Ekonomikas ministrijai uzsākt darbu pie nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators koordinācijā ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru var izstrādāt metodiku elektroenerģijas pārvades infrastruktūras tarifa ieviešanai tirdzniecībai ar trešajām valstīm.

 

Savukārt Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram tiks uzdots uzsākt darbu pie jaunas tirdzniecības jaudu noteikšanas metodikas izstrādes, kas paredzētu atvērt elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas-Krievijas robežu pēc tam, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju.

 

Kā zināms, šā gada janvārī Ministru kabinets atbalstīja, ka Latvijā kopā ar pārējām Baltijas valstīm tiktu ieviests kopīgs, reģionāls elektroenerģijas pārvades infrastruktūras tarifs elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm, lai segtu pārvades sistēmas operatora infrastruktūras izmaksas. Taču diskusijās starp Baltijas valstīm tika secināts, ka piemērotākais risinājums būtu ieviest nacionāli noteiktu tarifu valstī, kas veic tirdzniecību ar trešajām valstīm.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

67013193

prese@em.gov.lv