Jaunumi

Ministru kabinets šā gada 13.jūnija sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus nodarbināto apmācību atbalsta programmā ieviešot „Konsultē vispirms” principu.

 

Noteikumu grozījumi paredz, ka ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs konstatē pārkāpumus projekta īstenošanā, piemēram, ja projektā plānotās apmācības nenotiek plānotajā laikā un vietā vai arī tās notiek, bet neatbilst apmācību grafikā norādītajai apmācību tēmai, pirmajā reizē apmācību sniedzējam un apmācītajam komersantam izsaka brīdinājumu. Ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad attiecīgais apmācību sniedzējs vai apmācāmais komersants turpmāk vairs nevar saņemt atbalstu nodarbināto apmācību programmas ietvaros.

 

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414603&mode=mk&date=2017-06-13 .

 

Programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros atbalstu var saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares uzņēmumi un ir tādās atbalstāmās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c.

 

Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam - līdz pat 900 000 EUR, apmācību izmaksas sedzot  no 30% - 70% apmērā no kopējām izmaksām.

 

Atbalsta programmas pirmās atlases kārtas projektu īstenošana notiks līdz 2018. gada 31. decembrim. Pieejamais finansējums programmas pirmās atlases kārtas ietvaros ir 9 miljoni EUR. Kopumā programmas pirmās kārtas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 280 komersantus un apmācībās iesaistīt vismaz 5620 nodarbinātos.

Programmas ieviešanu nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem