Tehnoloģijas
Konsultācijas par Eiropas pusvadītāju vērtību ķēdēm Mikroshēmu akta kontekstā vizuālis

Pusvadītāji (Semiconductor) ir būtiski mūsdienu ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanai. Gadu gaitā Eiropas Savienība ir piedzīvojusi nepieredzētus traucējumus to piegādē, kas ir izraisījuši nopietnus kavējumus un negatīvu ietekmi uz svarīgām ekonomikas nozarēm, tostarp aizkavēšanos būtisko produktu remontā un apkopē.

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) sadarbībā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm 2022. gada 11. oktobrī uzsāka konsultācijas par Eiropas pusvadītāju vērtību ķēdēm (Semiconductor value chain) topošā Mikroshēmu akta (Chips Act) ietvaros. Konsultāciju posms sastāv no divām ES dalībvalstu uzņēmumiem adresētām anketām: anketa pusvadītāju piegādātājiem (suppliers) un anketa pusvadītāju gala patērētājiem (end-users). Līdz šim anketas ir testētas ES uzņēmumu vidū pēc brīvprātības principa, lai pārbaudītu to atbilstību mērķim un neradītu risku attiecībā uz uzņēmumu datu konfidencialitāti.

Lūdzam uzņēmumus rast iespēju aizpildīt minētās ES anketas!

Anketu rezultātus EK analizēs sadarbībā ar Eiropas pusvadītāju ekspertu grupu, lai ierosinātu turpmāko rīcību uzraudzības mehānismam, kas ietvers agrīnās brīdināšanas rādītāju noteikšanu, kā rezultātā būtu iespējams prognozēt potenciālu trūkumu pusvadītāju piegādes ķēdē un tiktu novērstas pusvadītāju krīzes situācijas.

Vienlaikus, lai Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) varētu apzināt šī brīža Latvijas uzņēmumu darbību pusvadītāju nodrošinājuma ķēdē, to piedāvātos produktus un pakalpojumus, iespējas nodrošināt darbības nepārtrauktību, apzināt izaicinājumus un apkopot nozari pārstāvošo organizāciju viedokli, aicinām aizpildīt arī EM izveidoto anketu par Eiropas pusvadītāju vērtību ķēdēm. Anketu aicinām aizpildīt gan uzņēmumiem, gan anketas noslēguma daļā – uzņēmumus pārstāvošajām profesionālajām organizācijām.

Lūdzam uzņēmumus aizpildīt Eiropas Savienības anketas līdz 11.11.2022. un EM anketu līdz 04.11.2022., kā arī uzņēmumus pārstāvošās profesionālās organizācijas – EM anketu.

Lūdzam uzņēmumu un uzņēmumus pārstāvošās profesionālās organizācijas iespēju robežās nosūtīt citiem jums zināmiem uzņēmumiem informāciju par minētajām aptaujas anketām.

Papildu informācija pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/european-semiconductor-value-chain-consultation

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv