Inovācijas Jaunumi
123
123

Šā gada 7.-8. jūnijā Ekonomikas ministrija organizēja noslēguma konferenci Interreg Europe projektam “Valsts iestāžu kā inovāciju pieprasītāju lomas stiprināšana, izmantojot publisko iepirkumu” (“Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement”) (iBuy), kura mērķis ir veicināt inovācijas caur publisko iepirkumu.

Kopš 2018. gada 1. jūnija iBuy projekta partneri no septiņām Eiropas valstīm – Lietuvas, Spānijas, Somijas, Rumānijas, Grieķijas, Latvijas un Portugāles ir īstenojuši aktivitātes, lai veicinātu inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāku izmantošanu, izvērtējuši ES struktūrfondu programmu finansējuma piesaistes iespējas inovācijas publiskā iepirkuma sekmēšanai, kā arī savstarpējās mācīšanās rezultātā mēģinājuši radīt ietvaru politikas veidotāju izpratnes paaugstināšanai par inovācijas publisko iepirkumu, tā potenciālu un sniegtajām iespējām.

Noslēguma pasākuma pirmajā dienā, 7. jūnijā, partneri prezentēja projekta laikā sasniegtos rezultātus savā reģionā un dalījās pieredzē, tajā skaitā, par projekta iniciatīvas ieguldījumu ar inovāciju publisko iepirkumu saistītās politikas attīstībā. Savukārt otrajā dienā, 8. jūnijā, notika pieredzes apmaiņas un labās prakses iBuy projekta partneru vizīte AS “Latvijas valsts meži”, kas Latvijā ir īstenojusi vairākas inovācijas iepirkuma procedūras.

Ar projekta ietvaros izstrādātajam partneru stratēģijām inovāciju iepirkuma veicināšanai var iepazīties šeit: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ibuy/action-plans/

iBuy tiek finansēts no Interreg Europe programmas finansējuma ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu. Projekta budžets sastāda EUR 1,471 milj., no kura 15% ir Ekonomikas ministrijas budžeta līdzfinansējums EUR 176,800 tūkst. apmērā un 85% tiek finansēti no Interreg Europe programmas finansējuma. Projekta īstenošanas ilgums ir 50 mēneši, sākot ar 2018. gada 1. jūniju līdz 2022. gada 30. novembrim.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv