Atbalsts uzņēmējiem Jaunumi
123

Noslēdzies Restart BSR projekts, kura mērķis bija veidot institucionālo kapacitāti inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās.

Projekta gaitā tika apzināti nozīmīgākie šķēršļi, kas rodas Latvijas uzņēmumiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās:

 • ekonomiskā recesija,
 • uzņēmējiem grūti pieejams riska kapitāls,
 • negatīva sabiedrības attieksme pret neveiksmēm uzņēmējdarbībā,
 • tiesiskajiem maksātnespējas procesiem nepieciešamais laiks,
 • maksātnespējas administratoru izmaksas.

Restart BSR projekta laikā tika izstrādātas vairāk nekā 100 rekomendācijas politikas īstenotājiem katrā no 4 projekta valstīm (Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā).

10 galvenās rekomendācijas Latvijai, kas tika izvirzītas projekta laikā:

 • nodrošināt stingru politisko gribu un lēmumu īstenot direktīvu (ES) 2019 / 1023;
 • ieviest 2 līmeņu atbalsta sistēmu;
 • izveidot 1 centrālo atbalsta ieviešanas koordinācijas vienību;
 • nodrošināt funkciju augstvērtīgu izpildi ar vienas vai vairāku privātu atbalsta organizāciju palīdzību;
 • nodrošināt atbalsta sistēmai ilgtermiņa finansējumu;
 • izveidot uzņēmējdarbības krīzes izglītības atbalsta kursus;
 • nodrošināt laicīgu grūtībās nonākušu uzņēmumu identificēšanu;
 • nodrošināt atbalsta sistēmas reklāmu;
 • nodrošināt gan koordinācijas, gan izpildes vienības, tai skaitā mentorus, ar augstu reputāciju.

Dānijas projekta partneri Design School Colding ir sagatavojusi informatīvos materiālus, kas ir vairāku gadu projekta ekspertu sadarbības rezultāts, kura mērķis bija izstrādāt pamatnostādnes, kas ir pēc iespējas pieejamākas un lietderīgākas, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Baltijas jūras reģiona ekonomikā.

Inovācijas rīki, ceļveži, politikas rokasgrāmatas un analītiskie rīki tika izstrādāti sadarbībā ar Restart BSR projekta partneriem: Design School Kolding partneriem no Dānijas, Viļņas tehnoloģiju universitāti no Lietuvas, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju ar Latvijas Tehnoloģisko centru, Harju uzņēmumu un attīstības centru no Igaunijas un Lower Silesian Intermediate Body no Polijas.

Kas ir agrīnās brīdināšanas, atbalsta un “Otrās iespējas” (ES direktīva) pilāru sistēmas uzņēmējiem un uzņēmumiem krīzēs? Kā to var īstenot Baltijas jūras reģiona valstīs? Kā tas būtu jāmēra un kā varētu nodot labāko praksi no citām ES valstīm? Šie un citi jautājumi bija projekta temats, kura rezultāti liecina, ka Dānijā sākotnēji ieviestā sistēma “Agrīnās brīdināšanas” projekta (https://www.earlywarningeurope.eu/) ietvaros tika papildus pārbaudīta, pamatojoties uz dizaina domāšanas metodiku vairākās citās valstīs un ir gatava ieviešanai citās ES dalībvalstīs.

Iesakām iepazīties ar video materiāliem no noslēguma konferences, kurā projekta partneri iepazīstināja ar rezultātiem un politiskajiem ieteikumiem (http://restart bsr.eu/en/), kā arī piedāvāja lietošanai gatavus un pilnīgi brīvus analītiskos rīkus, kas testēti ar tādu partnervalstu uzņēmējiem un mentoriem kā Business Model Canvas, DMAIC X un Lotus Blossom X.

Papildus informāciju par Restart BSR var atrast arī https://www.facebook.com/restartBSR/

Projekts ir piemērs lieliskai sadarbībai ar Dāniju, Igauniju, Lietuvu, Latviju un Poliju šajos grūtajos laikos, ko izraisījusi pandēmija.

Papildus informatīvie materiāli:

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv