Atbalsts Elektroenerģija Jaunumi
123

Apstiprinot Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, valdība lēma līdz 2023. gada 30. aprīlim pagarināt periodu, kurā aizsargātajiem lietotājiem tiks sniegts palielināts atbalsta apmērs, kā arī paplašināt aizsargātā lietotāja atbalsta saņēmēju loku.

Šā brīža ģeopolitiskās situācijas dēļ radītās augstās energoresursu pakalpojumu cenas daudziem mūsu iedzīvotājiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātām mājsaimniecībām,  rada sociāla rakstura problēmas. Samaksājot par komunālajiem pakalpojumiem, var nepietikt naudas pārtikai, ziemas apģērbam un citām pirmās nepieciešamības precēm. Tāpēc aizsargātajiem lietotājiem līdz pat šīs apkures sezonas beigām turpināsim sniegt dubulto un pat trīskāršo valsts atbalstu ikmēneša elektrības rēķinu nomaksai.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka līdz šim atbalstu aizsargātajiem lietotājiem brīvprātīgi sniedza tikai atsevišķi elektroenerģijas tirgotāji, līdz ar šo grozījumu noteikumos spēkā stāšanos to par pienākumu uzliksim arī citiem tirgotājiem, kuriem ir nozīmīgs skaits klientu un kuru pakalpojumus, visticamāk, izmanto arī kāda no aizsargāto lietotāju grupām. Jo šobrīd ikviens rēķinu vai izmaksu samazinājums ir liels atspaids šīm ģimenēm,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Kā zināms, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. 2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām. Ministru kabineta noteikumi Nr. 345 nosaka aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, kā arī finansēšanas un uzraudzības kārtību; kārtību, kādā aizsargātais lietotājs saņem pakalpojumu; kā arī kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs un iesaistītās institūcijas nodrošina informācijas apriti un tās apjomu, kā arī datu apstrādes noteikumus aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā.

Līdz ar to no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, noteikts šāds atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai) – 15 EUR (iepriekš 5 EUR);
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR (iepriekš 5 EUR);
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR (iepriekš 5 EUR);
  • daudzbērnu ģimenei – 20 EUR (iepriekš 10 EUR).

Lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, līdz apstiprinātajiem grozījumiem regulējumā noteikts, ka aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ir pienākums sniegt elektroenerģijas tirgotājam, kurš sniedz elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu vairāk nekā 10 000 mājsaimniecībām. Tas nozīmē, ka līdz ar noteikumu spēkā stāšanos atbalstu aizsargātajiem lietotājiem būs jāsniedz ne tikai AS “Latvenergo” un SIA “TET”, kas to jau brīvprātīgi dara, bet arī, piemēram, SIA “Enefit”, kas to nav līdz šim darījis, tādējādi nodrošinot, ka pakalpojumu sniedz lielākie mājsaimniecību elektroenerģijas tirgotāji.

Vienlaikus noteikts, ka aizsargātais lietotājs, kura elektroenerģijas tirgotājs nenodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, drīkstēs vienpusēji izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas, proti lietotājam nedrīkstēs piemērot līguma laušanas maksu, ja tirgotājs pakalpojumu nesniedz.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Detalizēti ar visiem aizsargāto lietotāju atbalsta piešķiršanas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv