Apmācības

Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi un ar to saistītā ekonomikas straujā transformācija ir apliecinājusi uzņēmumu akūto nepieciešamību pēc straujas pielāgošanās tirgum un ieguldījumiem cilvēkresursos. Apstiprinot grozījumus atbalsta programmā komersantu nodarbināto apmācībām, valdība š.g. 13. maija sēdē lēma paplašināt komersantiem pieejamo atbalstu.

Lai mazinātu Covid-19 radītās sekas uzņēmējdarbībā, 2020. gada novembrī nozaru asociāciju apmācību projektu īstenošanai papildus tika piešķirti 14,7 milj. EUR.

Programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumos ir paplašināts esošais apmācību tvērums, paredzot atbalsta saņemšanu nozaru specifiskām apmācībām arī turpmāk un  apmācības par finanšu vadību uzņēmējdarbības prasmju pilnveidei. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem nolemts, ka šis finansējums tiks novirzīts jau esošo, atbalstāmo nozaru asociāciju apmācību projektu īstenošanai.

Apmācības organizēs attiecīgās nozares biedrība vai nodibinājums. Informācija par atbalstītajām nozares biedrībām vai nodibinājumiem ir pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē (1.kārta https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam; 2.kārta https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam-2-karta).

 Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: +371 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv