Būvniecība Konkurences padome Konkurence
" "

Šā gada 9. novembrī Ministru kabinets izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai", pieņemot to zināšanai.

Informatīvajam ziņojumam un tā pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2 ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, taču informatīvā ziņojuma pielikumi Nr. 3 un Nr. 4 ir publiskojami – tie ir publicēti Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Ministru kabinets uzdeva atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām īstenot informatīvā ziņojuma 3. pielikumā minētos pasākumus paredzētajos termiņos tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Tāpat Ministru kabinets nolēma, ka informatīvā ziņojuma 4. pielikumā minētie pasākumi ēnu ekonomikas ierobežošanai būvniecības nozarē ir iekļaujami Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2021.–2022. gadam (2021.gada 9.novemra Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 74 103. §. 4. un 5. punkti).

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv