Būvniecība
" "

Ekonomikas ministrija un vairākas valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas un valsts kapitālsabiedrības vienojušās par kopīgu sadarbību, lai veicinātu koka būvmateriālu un būvizstrādājumu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un izmantošanu būvniecībā, sekmējot ilgtspējīgu būvniecību un Latvijas ekonomikas izaugsmi.

“Latvijai ir svarīgi celt kompetenci un kapacitāti gan koka izmantošanai būvniecībā, gan koka būvmateriālu un būvizstrādājumu ražošanā, lai nezaudētu konkurētspēju gan iekšējā, gan eksporta tirgos. Tāpēc ir jārada nosacījumi, lai būtu vienlīdzīgas vai labākas iespējas būvniecībā izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgākus būvmateriālus,“  norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Būvniecības nozarei Latvijā ir būtiska loma tautsaimniecības izaugsmē, jo tā ir viena no lielākajām nozarēm pēc materiālu patēriņa. Līdz ar to būvniecības nozarei, palielinot pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, kas ražoti no vietējiem atjaunojamiem dabas resursiem, ir iespēja veicināt šo būvmateriālu un būvizstrādājumu ražošanas attīstību Latvijā.

Sadarbības memorandu par koka izmantošanas būvniecībā veicināšanu parakstīs Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība", valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, valsts SIA „Latvijas standarts”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Koka būvniecības klasteris un Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse.

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem:

Ielūdzam plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz Sadarbības memoranda par koka izmantošanas būvniecībā veicināšanu parakstīšanas svinīgo pasākumu un nozares ekspertu diskusiju par  koka priekšrocībām būvniecībā un pieprasījumu pēc ēkām ar koka būvkonstrukcijām šā gada 23. aprīlī pl.13.00. Pasākums notiks attālināti MS TEAMS platformā.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus pieteikties dalībai pasākumā Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, uz epasta adresi prese@em.gov.lv nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvētā medija nosaukumu un epasta adresi, uz kuru nosūtīt piekļuves saiti pasākuma norises vietai.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv