Tikšanās ar Eiropas Savienības kosmosa aģentūru

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis kopā ar delegāciju š.g.3. – 5. aprīlī piedalījās augsta līmeņa pasākumos, ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību ar Čehiju un pārrunāt abu valstu sadarbības stiprināšanu  Eiropas Savienības ietvaros.

Vizītes ietvaros J.Miezainis tikās ar Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūras (EUSPA) izpilddirektora biroja vadītāju Kristīnu Džannopapu un administrācijas vadītāju Patriku Hamiltonu. Diskusijas laikā abas puses pārrunāja ES Kosmosa programmas aktualitātes un iespējas, ko programma sniedz Latvijai kosmosa izpētes, satelīttehnoloģiju un ar to saistīto nozaru jomā. EUSPA programmas un iespējas ir pieejamas Latvijas uzņēmumiem, sākot no jaunu ideju iesniegšanas, līdz iespējai piedalīties jau esošos projektos.

EM parlamentārais sekretārs kā vienīgais pārstāvis no Baltijas valstīm, pārstāvēja Latviju Čehijas Tirdzniecības kameras rīkotajā konferencē “CZECHIA IN THE EU:NEXT 20 YEARS”, piedāvājot redzējumu par Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspējas jautājumiem un tehnoloģiju lomu. Īpaša vērība tika veltīta vienotā tirgus pilnveidošanas nepieciešamībai digitālo pakalpojumu jomā.

Konferences ietvaros, parlamentārajam sekretāram bija iespēja sarunai ar Čehijas prezidentu Petru Pāvelu. Prezidents apliecināja, ka Latvija ir tuvs partneris un Čehija ir atvērta sadarbībai, tai skaitā Latviju interesējošajā kosmosa industrijas jomā, izceļot to kā industriju ar lielu potenciālu savā valstī.

Vizītes laikā notika diskusijas arī par ES vienotā tirgus nākotni un Digitālā tirgus likumu, tiekoties ar ‘Amazon’ viceprezidenti sabiedriskās politikas jautājumos Lūsiju Kroninu. Parlamentārais sekretārs uzklausīja uzņēmuma nostāju un nākotnes redzējumu, kā arī interesējās par globālā giganta nākotnes plāniem reģionā un īpaši Latvijā.

Vizītes norise notika ar Latvijas Ārlietu ministriju un Latvijas dalībai Eiropas Savienības divdesmitgadīgs svinībās veltīto publiskās diplomātijas programmas atbalstu. Latvijas vēstnieces Čehijā Elitas Kuzmas rīkotais  pasākums - “kosmosa pusdienas” nodrošināja parlamentārajam sekretāram un Latvijas delegācijai platformu pārrunām ar galvenajiem Čehijas kosmosa nozares spēlētājiem, vēlreiz aktualizējot Latvijas un Čehijas divpusējo sadarbību šajā jomā un sadarbības sinerģiju ar  EUSPA programmām. Tika apspriesti būtiski jautājumi par Latvijas iesaisti turpmākajās Čehijas satelītu kosmosa misijās, tostarp AMBIK (Zemes novērošanas satelīts) un QUVIK (satelīts ar teleskopu), ko plānots palaist kosmosā 2028. gadā. Latvijai tās paver iespēju partnervalstij piedāvāt savu tehnoloģisku ieguldījumu, tādējādi nodrošinot valsts kosmosa inovācijām “lidojumu pieredzi”, kas ir būtiskākā kosmosa tehnoloģiju kvalitātes zīme un nozīmīgs faktors tālākai komercializācijai.

Čehijas misiju vadītāji apliecināja interesi sadarboties ar Latvijas kosmosa nozares uzņēmumiem, ņemot vērā to unikalitāti starptautiskajā līmenī un dalību tādās misijās kā Lunar Gateway (pie-Mēness starptautiskā kosmosa stacija) un Hēra (Zemes aizsardzība no asteroīdiem). Top arī citi kosmosa jomas sadarbības projekti starp Latvijas un Čehijas uzņēmumiem un zinātniskām institūcijām. Šī tikšanās ar Čehijas industriju Latvijai sniedza iespēju gūt ieskatu, veidot partnerattiecības un izpētīt turpmākās sadarbības iespējas dinamiskajā kosmosa izpētes un tehnoloģiju jomā.

Tāpat vizītes ietvaros J.Miezainis ar delegāciju tikās ar Čehijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas ES un Ārējās tirdzniecības nodaļas ģenerāldirektoru Dāvidu Mīlleru, kas sniedza  iespēju padziļināti pārrunāt savstarpējās intereses un sadarbību. Diskusijās uzsvērta Latvijas un Čehijas viedokļu koordinēšana tādos jautājumos kā ES vienotā tirgus darbība, situācija un palīdzība Ukrainai, īpaši rekonstrukcijas jautājumos, kā arī likumdošanas konsolidācija un birokrātiskā sloga mazināšana ES kontekstā. Puses pārrunāja aktīvo NewSpace (jeb uzņēmējdarbība kosmosa jomā) sektoru. Abas puses pauda lielu interesi izmantot jauno tehnoloģiju un inovāciju potenciālu, lai veicinātu ekonomisko sadarbību un izaugsmi.

Vizītes ietvaros EM parlamentārais sekretārs apmeklēja Čehijas Tehnisko universitāti un tikās ar  rektoru Vojtehu Petrāčeku, lai pārrunātu iespējas paplašināt sadarbību starp universitātēm, piemēram, enerģētikā, kosmosa izpētē, kodolpētniecībā, robotikā un cilvēkkapitāla attīstībā.  Tika uzsvērts pētniecības un akadēmisko partnerību savstarpējais ieguvums zināšanu un tehnoloģisko jauninājumu attīstībā. Parlamentārais sekretārs uzaicināja augstskolu pārstāvjus apmeklēt Rīgā rīkoto Eiropas vadošo 5G ekosistēmu forumu 5G Techritory.

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra J.Miezaiņa vizīte Čehijā un