PTAC
Zaiga Liepiņa

Ministru kabineta š.g. 9. jūlija sēdē valdība lēma Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktora amatā ar šā gada 1. augustu iecelt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Zaigu Liepiņu, kuras pārziņā līdz šim bijuši ārējo ekonomisko sakaru, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību jautājumi.

“Īpaši aktuāli ir veidot patērētāju  aizsardzību, kas veicina dinamisku un efektīvu uzņēmējdarbības vidi, lai uzņēmumi varētu attīstīties. Un svarīgs ir patērētāju pieprasījums, kas veicina inovācijas un ekonomikas attīstību, un kas motivē uzņēmumus veidot godīgas cenas, kā arī labu produktu un pakalpojumu kvalitāti,” uzsver Z. Liepiņa.

Atzinīgi novērtējot Z. Liepiņas līdzšinējo profesionālo pieredzi un zināšanas, tai skaitā gan kolektīva vadīšanā, gan veicot atbildīgās amatpersonas pienākumus PTAC sadarbības un darbības pārraudzības nodrošināšanā, kā arī pieredzi normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, un Eiropas Savienības tiesību aktu saskaņošanu minētajās jomās, kā arī ņemot vērā, ka Z. Liepiņa atbilst PTAC direktora amata aprakstā noteiktajām prasībām, Ekonomikas ministrija sagatavoja MK rīkojuma projektu, rosinot pārcelt Z.Liepiņu PTAC direktores amatā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, tās direktoru saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu pēc ekonomikas ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. 

Kā zināms, valdība arī apstiprinājusi līdzšinējās PTAC direktores Baibas Vītoliņas kandidatūru pārcelšanai Būvniecības valsts kontroles biroja direktores amatā no š.g. 1. augusta.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T. 67013193