Jaunumi

“Esmu gandarīts par Eiropas Komisijas ātri pieņemto pozitīvo lēmumu, lai mūsu eksportējošie uzņēmumi varētu saņemt papildu atbalstu pilnvērtīgai darbības atsākšanai. Lai arī ekonomiskā aktivitāte pēc daļējas Covid-19 ierobežojumu atcelšanas pamazām sāk pieaug, daļai uzņēmumu joprojām ir naudas plūsmas un piegāžu ķēžu traucējumi, atlikti norēķini un apgrozāmo līdzekļu trūkums. Tāpēc valsts atbalsts krīzes skartajiem eksportējošiem uzņēmumiem ir nozīmīgs atspaids esošo darbinieku noturēšanai un darba vietu saglabāšanai,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.


Pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, 2020. gada 5. augustā stājas spēkā atbalsta programma Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem. Uzņēmēji var vērsties pēc atbalsta saņemšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

 

Atbalsta programmā ir pieejams 51 miljons eiro atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem. Plānots, ka programmas ietvaros atbalsts varētu tikt sniegts aptuveni 350 eksportējošiem uzņēmumiem.

 

Atbalstam uzņēmumi varēs pieteikties līdz šā gada 30. septembrim, iesniedzot LIAA elektroniski parakstītu iesniegumu, kas ir pieejams LIAA mājas lapā. Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un izmaksās atbalstu uz uzņēmuma kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam. Pēc atbalsta sniegšanas LIAA veiks pēcuzraudzību par atbalsta izlietojumu.

 

Atbalstam varēs pieteikties eksportējoši uzņēmumi:

  • kuru preču un pakalpojumu eksporta apjoms 2019.gadā sasniedza vismaz 1 miljons eiro;
  • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;
  • kuru darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

 

Atbalstu - vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas  kompensēšanai uzņēmējs saņems 25% apmērā no 2019. gadā nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro. Atbalsta summu saimnieciskās darbības veicējs saņems vienā maksājumā.

 

Detalizēti atbalsta programmas nosacījumi ietverti 2020. gada 14. jūlijā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai”.

 

Papildu informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv vai mājas lapā www.liaa.gov.lv

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv