Atbalsts uzņēmējiem Covid19 tirdzniecība

Š.g. 29. aprīļa sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus atbalsta programmā Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu.

Ņemot vērā, ka atbalsts paredzēts tirdzniecības centriem, kas pēc 2021.gada 6.aprīļa joprojām ir ierobežoti tā saimnieciskajā darbībā, lai sniegtu mērķtiecīgu atbalstu tieši šādiem komersantam noteikts papildus kritērijs - tirdzniecības centriem pārtikas preču veikali neaizņem vairāk kā 30% no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības. Tas nozīmē, šāds atbalsts nebūs pieejams tirdzniecības centriem, kuros atrodas pārtikas veikals, ziedu veikals, aptieka, veterinārā aptieka, optikas veikals, jo šo veikalu saimnieciskā darbība nav ierobežota un viņi var gūt ienākumus.

Tāpat noteikts, ka uz atbalstu var pretendēt tikai tāds komersants, kas nav atkārtoti pārkāpis epidemioloģiskās drošības prasības, kas veicamas, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību tirdzniecības centrā. Tādēļ, komersantam, piesakoties atbalstam būs jāapliecina, ka nav pārkāpis epidemioloģiskās drošības prasības. Par pārkāpumu netiks uzskatīts gadījums, ja tirdzniecības centra īpašnieks vai pārvaldnieks būs izsaucis Valsts policiju vai Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai konstatētu šādu pārkāpumu un pārliecinātos par nomnieka saimnieciskās darbības veikšanas ierobežojumiem.

Savukārt, lai atbalstu varētu saņemt arī tie tirdzniecības centri, kuri atbalsta periodā bijuši rekonstrukcijā, kā arī atvērti pēdējo gadu laikā, jāuzrāda konkrētā tirdzniecības centra kopējais nomas apgrozījuma kritums vismaz 30% apmērā, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus, vienā no šādiem kritērijiem:

  • par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri-martu izrakstīto rēķinu kopsummu par 2019. un 2020. gada vai 2018. un 2019. gada attiecīgajiem mēnešiem izrakstīto rēķinu kopsummu;
  • par 2021. gada janvāri un februāri izrakstīto rēķinu kopsummu par 2020. gada novembri un decembri izrakstīto rēķinu kopsummu;
  • par 2021. gada janvāri-aprīli izrakstīto rēķinu kopsummu par 2020. gada septembri-decembri izrakstīto rēķinu kopsummu.

Piesakoties atbalstam, komersantam iesniegumam jāpievieno nomas rēķinu kopējā summa pa šiem konkrētajiem mēnešiem, kā arī informācija par nomniekiem, nomas rēķinu datumiem, to numuriem un summām un apliecinājums par komersanta atbilstību noteiktajam kritērijam.

Lai komersanti varētu sagatavot kvalitatīvus iesniegumus saprātīgā termiņā, noteikts, ka tie varēs iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 2021. gada 31. maijam. Savukārt LIAA lēmumus par iesniegumiem, kas saņemti līdz 2021. gada 31. maijam, varēs pieņemt līdz 2021. gada 30. septembrim.

Paredzēts, ka atbalstam varēs pieteikties aptuveni 33 tirdzniecības centri.

Vairāk par apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.229 “Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem” šeit.

Apstiprinātie MK noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šo noteikumu ietvertā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Kā ziņots iepriekš. Ministru kabinets š.g. 8. aprīļa sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Atbalsta programmas kopējais pieejamais valsts budžeta finansējums ir 20 miljoni eiro. Atbalsta programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu - piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālie maksājumi (t.sk. elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus, t.sk. kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas, kā arī tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izmaksas) no 2020. gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv