Jaunumi

Pirmais hakatons kā politikas veidošanas instruments

2019. gada nogalē Ekonomikas ministrija organizēja 5G politikas veidotāju hakatonu, kurā piedalījās  Eiropas un Baltijas reģiona politikas veidotāji, uzņēmēji, mobilo sakaru nodrošinātāji, kā arī juristi no deviņām pasaules valstīm, kuri izvērtēja esošo nozares politiku un kopīgi meklēja risinājumus mērķtiecīgākai 5G inovāciju radīšanai un ieviešanai Baltijas jūras reģionā. Hakatons notika sadarbībā ar VAS “Elektroniskie sakari”, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Latvijas Mobilo Telefonu. 5G politikas veidotāju hakatons bija daļa no Baltijas jūras reģiona 5G Techritory foruma, kurā notika starptautisku ekspertu diskusijas par aktuāliem tematiem 5G kontekstā – viedās pilsētas, mobilitātes risinājumi, "Industrija 4.0" un digitālā transformācija rūpniecībā, jaunās iespējas ar 5G tehnoloģiju mediju un izklaides jomā.

Rekomendācijas tālākam darbam

 

Hakatona rezultātā izveidotas rekomendācijas, lai veicinātu 5G jauno tehnoloģiju ieviešanu Baltijas jūras reģiona valstīs. Rekomendācijas ir nosūtītas vairākiem sadarbības partneriem: Eiropas Komisijai, Baltijas jūras reģiona valstu atbildīgajām ministrijām, kā arī organizācijām, kas nodarbojas ar inovāciju veicināšanu. Rekomendācijas ietver risinājumus četru problēmsituāciju risināšanai Baltijas jūras reģionā:

  • “melnās kastes” izveidi autonomo transporta līdzekļu negadījumu novēršanai;
  • gaisa satiksmes platformas izveidi, kurā tiktu apvienota daudzpusēja informācija par gaisa satiksmes dalībniekiem, gaisa vidi un dažādiem drošības aspektiem, lai veicinātu bezpilota lidaparātu izmantošanu;
  • inovāciju zonas izveidi pilsētās, lai veicinātu viedās pilsētas risinājumu testēšanu; datu dalīšanās platformas izveidi efektīvākai pilsētas pārvaldībai;
  • vides pilnveidošanu, lai veicinātu kravas automašīnu vadīšanu caur 4G un 5G tīkliem.

 

Rekomendācijas angļu valodā pieejamas šeit.

 

Kāpēc hakatons?

Visā pasaulē ir vērojama tendence, ka tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā normatīvie akti, kas tos regulē. Tas rezultējas valsts konkurētspējas potenciāla neizmantošanā un nemotivē uzņēmumus un pētniecības organizācijas nodarboties ar inovāciju radīšanu. Vairākas valstis meklē efektīvus veidus, kā veicināt efektīvāku politikas veidošanu, lai uzlabotu valsts konkurētspēju starptautiskā vidē. Arī Latvija meklē risinājumus, tādēļ Ekonomikas ministrija organizē pirmos politikas veidotāju hakatonus, lai testētu šī modeļa efektivitāti. Latvija jau ir saņēmusi daudz atzinīgu vārdu no globāliem tehnoloģiju uzņēmumiem kuri atzīst efektīvākas politikas veidošanas procesa nepieciešamību.

 

Hakatons ir pieeja, kas ierasti tiek izmantota informācijas tehnoloģiju jomā, radot iespēju pāris dienu laikā sasniegt rezultātu, kas tradicionālāku metožu gadījumā tiktu realizēti vismaz mēnesi ilgā darbā. Hakatona mērķis ir radīt “funkcionējošu produktu”, kas risina konkrētu problēmu. Hakatonu kā jaunu politikas veidošanas instrumentu Ekonomikas ministrija ir izmantojusi vairākkārt. Politikas veidotāju hakatona mērķis ir īsā laikā un radošā vidē izstrādāt vadlīnijas, kas sniegtu risinājumus konkrētai problēmai.

 

Nākamie hakatoni- digitālā formātā

 

Turpinot iesākto iniciatīvu, Ekonomikas ministrija šogad plāno īstenot divus politikas veidotāju hakatonus: 5G politikas veidotāju hakatonu ar fokusu uz bezpilota lidaparātiem un gaisa telpas ekonomiskā potenciāla izmantošanai un Digital Sustainability Forum “Common Health Data Resource for Smart Health”, kas notiks sadarbībā ar Microsoft un LIKTA.

Digital Sustainability Forum “Common Health Data Resource for Smart Health” notiks 9. jūnijā, un tajā tiks meklēti risinājumi mākslīgā intelekta (MI) izmantošanai veselības aprūpē. Galvenā uzmanība tiks pievērsta kopējam Eiropas veselības datu resursam (EHDR), īpaši tiesiskajām, normatīvajām un tehnoloģiskajām pamatprasībām, kas saistītas ar EHDR izstrādi un izmantošanu. Šīs problēmas ietver ierobežotu piekļuvi datiem, sliktu datu kvalitāti, bažas par datu pārvaldību, ētisku datu izmantošanu un atbildību par datu lietojumiem. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatībai, šī gada hakatoni notiks digitālā formātā.