Statistikas grafiks

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2024.gada janvārī, salīdzinot ar 2023.gada janvāri, pēc neizlīdzinātiem datiem samazinājās par 6,6%, savukārt, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem izlaides apjomi samazinājās straujāk – par 7,3%.

Jāatzīmē, ka dažādās rūpniecības apakšnozarēs attīstības tendences joprojām ir atšķirīgas. Šī gada janvārī, gada griezumā, pēc neizlīdzinātajiem datiem, lielākā negatīvā ietekme apstrādes rūpniecībā bija nemetālisko minerālu (-23,7%) un gatavo metālizstrādājumu (-10%) ražošanas apjomu kritumiem. Būtiski samazinājās arī mēbeļu (-17,7%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu (-9,2%), kokapstrādes (-1,6%) un gumijas un plastmasu izstrādājumu (-14,7%) ražošanas apjomi. Savukārt pozitīvu ieguldījumu apstrādes rūpniecības izlaidē jau devīto mēnesi pēc kārtas deva pārtikas produktu (+6%) ražošanas apjomu pieaugums. Palielinājās arī poligrāfijas (+10%), ķīmiskās rūpniecības (+2,2%) un automobiļu un piekabju (+1,8%) ražošanas apjomi.

Janvārī gada griezumā par 4,4% samazinājās apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās. Līdzīgi samazinājās gan vietējā tirgū, gan eksportā realizētās produkcijas apjomi. Būtiski saruka koksnes un tās izstrādājumu realizācija. To daļēji kompensēja pārtikas rūpniecības produkcijas realizācijas pieaugums.

Sagaidāms, ka kopumā 2024.gadā apstrādes rūpniecība atgriezīsies pie pozitīviem izaugsmes tempiem, ko galvenokārt noteiks eksporta iespēju uzlabošanās. Grūtības saglabāsies atsevišķiem uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar Krievijas un NVS valstu tirgiem un šajā situācijā tiem būs jāturpina meklēt jaunas piegāžu iespējas un jauni preču noieta tirgi. Uz iekšējo tirgu orientētās rūpniecības nozares ietekmēs iedzīvotāju pirktspēja.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Analītikas dienesta analītiķis