Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē  vietējo atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes veicināšanai centralizētajā siltumapgādē saņēmusi 72 iesniegumus. Pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums ir pietiekams, lai atbalstītu visas projektu ieceres, ja tās atbildīs programmas nosacījumiem.  

Šajā atlases kārtā vērojama izteikta atsevišķu reģionu aktivitāte – visvairāk projektu plānots īstenot Pierīgā, kur iesniegti 32 iesniegumi, liela interese arī Zemgalē – 20 projekti – un Kurzemē, kur vēlas īstenot 13 siltumapgādes projektus. Salīdzinoši zema aktivitāte savukārt Latgalē, Vidzemē un Rīgā – attiecīgi tur saņemti četri, divi un viens projekta iesniegums.

Projektos pieprasītais KF finansējums svārstās no 18 tūkstošiem eiro līdz pat 4 miljoniem eiro, vidēji projektam paredzot ap 640 tūkstošus eiro lielas investīcijas.

Kopējais plānoto investīciju apjoms centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai ir plānots 168,9 miljonu eiro apmērā, savukārt no ES fondu investīcijām projektu iecerēs kopējais pieprasītais KF finansējums ir 46,1 miljons eiro, kas ir gandrīz 70% no kopumā trešās atlases kārtā pieejamā KF finansējuma - 68,8 miljoniem eiro.

Lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu plānots pieņemt līdz š.g. 12. augustam.

Kā ziņots iepriekš, ar ES fondu līdzfinansējumu komersanti vai centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji varēs veikt siltumapgādes ražošanas avota būvniecību, aizstājot esošu siltumapgādes ražošanas avotu, un rekonstrukciju, ja pēc investīciju ieguldīšanas siltumenerģijas ražošanai tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tāpat atbalstu varēs iegūt projekti koģenerācijas staciju pārbūvei par katlumājām, kas tiek darbinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, kā arī siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšanai un būvniecībai.

KF atbalsts Ekonomikas ministrijas izstrādātajā programmā paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Luste

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv; www.cfla.gov.lv