Jaunuzņēmumi
123

Septembrī projekta SKALE2CT pārstāvji devās uz Ungāriju, lai piedalītos projekta partneru rīkotajā pirmajā mācību vizītē Budapeštā, kur galvenā uzmanība tika pievērsta biznesa akselerācijas procesiem.

Mācību vizītē Latviju pārstāvēja ne tikai projekta partneru pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, bet arī sadarbības partneru pārstāvji no Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras, Eiropas Digitālā inovācijas centra (IT klasera) un Komercializācijas reaktora.

Projekta partneru tikšanās laikā bija iespēja iepazīties ar Ungārijas sniegtajām iespējām jaunuzņēmumiem un uzņēmējdarbības atbalsta programmām. European Institut of Innovation & Technology (turpmāk – EIT) pārstāvji stāstīja par EIT digitalizācijas un veselības darbības sfērām un virzieniem, kā arī par sadarbības veidošanu ar citām valstīm, tostarp Latviju.  Portugāles (IPN Business Accelerator, Portugal Ventures), Latvijas (Komercializācijas reaktors) un Francijas (Linksium SATT) projekta partneru sadarbības partneri iepazīstināja ar labās prakses piemēriem.

Mācību vizītes ietvaros iepazināmies ar Budapeštas Tehniskās universitātes industrijas 4.0 tehnoloģijas centra piedāvātajām iespējām, kurā tika apskatītas esošās laboratorijas un izstrādātie prototipi dažādu iekārtu un procesu optimizācijai un digitalizācijai. Budapeštas Tehniskās universitātes industrijas 4.0 tehnoloģijas centrā studenti sadarbībā ar pasniedzējiem veic savus pētījumus – tiek izstrādātas dažādas tehnoloģijas, kā arī meklēta procesu optimizācija uzņēmumos identificētām problēmām.

Tāpat vizītes laikā tika pārrunāta projekta īstenošanas virzība un tika analizēti katras partnervalsts iesūtītie labās prakses piemēri (no Latvijas partneriem kopumā 6 labās prakses piemēri), kuri tiks publicēti Interreg Europe mājas lapā.

Projektu finansē Interreg Europe programma.

interreg