4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sadarbībā ar Ekonomikas ministriju trešdien, 2022. gada 6. jūlijā, aicina tiešsaistē sekot līdzi konferencei par cenas ziņā pieejamiem un pienācīgiem mājokļiem Eiropas Savienībā. Pasākums tiešsaistē būs vērojams youtube.com un facebook.com.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone: Mājokļa pieejamība ir ne vien viena no iedzīvotāju pamatvajadzībām, bet arī būtisks priekšnoteikums katra indivīda personības attīstībai un integrācijai sabiedrībā. Neskatoties uz strauju attīstību atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, arvien aktuālāks kļūst jautājums par nepietiekamu mājokļa pieejamību un kvalitāti, īpaši iedzīvotāju grupām, kas mājokli nevar atļauties iegādāties uz tirgus nosacījumiem. Svarīgi ir veicināt kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicot ieguldījumus gan esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā, gan veicinot investīcijas jauna dzīvojamā fonda attīstībā.”

Krievijas kara Ukrainā dēļ vērojams iepriekš nepieredzēts energoresursu cenu kāpums, arī Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas saasinājušas cenas ziņā pievilcīgu mājokļu pieejamību ES dalībvalstīs.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas priekšsēdētāja Baiba Miltoviča: Mājokļu un biroju siltumapgāde, aukstumapgāde un energoapgāde veido 27 % no globālajām ar enerģiju saistītajām oglekļa dioksīda emisijām. Pāreja uz mazoglekļa ekonomiku nozīmē ilgtspējīgu enerģētikas attīstību, kuras pamatā ir atjaunīgie energoresursi, labāka dzīvojamo ēku energorenovācija ar mērķi novērst neaizsargātību pret enerģētisko nabadzību un nodrošināt sociālo taisnīgumu. Piekļuve kvalitatīviem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem ir viena no ES iedzīvotāju pamatvajadzībām. Tāpēc dalībvalstu līmenī būtu īstenojami pasākumi, mājokļu pieejamības veicināšanā investējot Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu.”

Konferencē ES dalībvalstu pārstāvji apspriedīs problēmas un risinājumus saistībā ar ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu būvniecību, īpašu uzmanību pievēršot pilsoniskās sabiedrības organizāciju un pašvaldību lomai, lai nodrošinātu līdzatbildību un līdzdalību mājokļu politikā, pienācīgu informāciju tiešajiem labuma guvējiem un veicinātu finansēšanu.

Pasākuma diskusijās par mājokļu pieejamību, energoefektivitāti un finansējuma avotiem piedalīsies Latvijas ekonomikas ministre Ilze Indriksone, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Attīstības finanšu institūcijas “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks,  , kā arī dažādi eksperti no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas pilsētu mehānisma iniciatīvas “Energy Cities”, Latvijas Jaunatnes padomes u.c.

Konferences dienas kārtība publicēta Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tīmekļa vietnē. Konferences norisei varēs sekot arī Ekonomikas ministrijas youtube.com un facebook.com kontos.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193