Dabasgāze Enerģētika

Ministru kabineta š.g. 27. septembra sēdē, apstiprinot Likumu "Par Skultes sašķidrināto dabasgāzes termināli” un grozījumus Nacionālās drošības likumā, valdība pieņēma nākamo lēmumu Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā un alternatīvu dabasgāzes piegāžu ceļu izveidē, radot labvēlīgus nosacījumus sekmīgai Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūves norisei. Abi likumprojekti vēl jāapstiprina Saeimā.

Līdz ar abu likumprojektu pieņemšanu Saeimā, Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālim un cauruļvada savienojumam ar dabasgāzes pārvades sistēmu un ar to saistītajām būvēm tiks piešķirts nacionālo interešu objekta statuss, kas ļaus šā projekta īstenošanā piemērot ātrākas un vienkāršākas administratīvās procedūras. Plānots, ka terminālis un ar to saistītās būves ir jānodod ekspluatācijā līdz 2024. gada 15. septembrim.

Kā zināms, jau š.g. 30. augusta sēdē,  Ministru kabinets, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto ziņojumu “Informatīvais ziņojums par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu projektiem” un pamatojoties uz drošības iestāžu sniegto atzinumu, konceptuāli lēma, ka Latvijas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa (SDG) projektam Skultē tiks piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.

Līdz ar to tiek noteikti arī atšķirīgi, t.i. saīsināti, termiņi no likumā "Par ietekmi uz vidi novērtējums" noteiktajiem termiņiem, kas attiecas uz Vides pārraudzības valsts birojam, Ministru kabineta un citām iesaistīto institūciju vai organizāciju veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem ietekmei uz vides novērtējumu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināla projektam.

Kā zināms, Ministru kabinets š.g. 19.aprīlī lēma, ka ar mērķi nodrošināt papildu dabasgāzes piegādes arī Latvijā jāveido SDG terminālis. Vienlaikus MK uzdeva EM līdz š.g. 31. maijam iesniegt izskatīšanai MK izvērtējumu par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes piegāžu drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā, vienlaikus nodrošinot tik nepieciešamo elastību un alternatīvas sašķidrinātās dabasgāzes importam reģionālā līmenī. Lai īstenotu MK uzdevumu, EM izsludināja publisku starptautisku SDG termināļa izveides projektu tirgus izpēti, aicinot potenciālos projekta attīstītājus līdz š.g. 13. maijam iesniegt ministrijā savu pieteikumu, sniedzot aprakstu gan par projekta īstenotāju un partneriem, to pieredzi lielu investīciju projektu īstenošanā, projekta būtību, būvmateriālu un infrastruktūras pieejamību, projekta gatavības pakāpi, potenciālajiem SDG pircējiem, projekta īstenošanas laika plānu, riska novērtējumu, kā arī projekta izmaksu aprēķinu, t.sk. norādot finansējuma pieejamību, avotus un valsts iesaistes nepieciešamību. Projektu pieteikumos ietvertā informācija tiek uzskatīta par komercinformāciju un tā nav izpaužama.  Tāpat, atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam, Ekonomikas ministrija piesaistīja neatkarīgu konsultantu - PricewaterhouseCoopers SIA, kas veica padziļinātu projekta risku izvērtējumu. Ar izvērtējuma rezultātiem iepazīstināta valdība Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra sēdē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv