No šā gada 23. līdz 26.novembrim Ekonomikas ministrija rīko starptautisku Inovāciju Laboratoriju uzņēmējiem, politikas veidotājiem un nozares pārstāvjiem “Institucionālās ekosistēmas veidošana un stiprināšana, lai atbalstītu grūtībās nonākušus uzņēmumus Baltijas valstīs un Polijā”.

 

Inovāciju Laboratorijas mērķis ir sekmēt izpratni par grūtību pieredzes politisko un sociālo ietekmi uz uzņēmējiem un izstrādāt ieteikumus, kā uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta un otrās iespējas politiku Baltijas valstīs un Polijā.

 

Inovāciju Laboratorijas ietvaros diskusijas būs vērstas uz institucionālā atbalsta izvērtējumu uzņēmumiem, kuri nonākuši grūtībās Baltijas valstīs un Polijā. Iecerēts, ka pasākuma laikā gūtā savstarpējā pieredzes apmaiņa palīdzēs kopīgiem spēkiem uzlabot Baltijas jūras reģiona valstu uzņēmējdarbības vides konkurētspēju.

 

Uzņēmēji un citi interesenti aicināti pievienoties pasākuma atklāšanai, š.g. 23.novembrī, tiešsaistē vietnē ZOOM no plkst.13:00 līdz plkst.17:45.

 

Pasākums tiek organizēts Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “RestartBSR” ietvaros un pirmajā dienā varēs iepazīties ar Restart BSR projektu un tā ietvaros līdz šim paveikto. Tāpat varēs iepazīties ar pētījuma “Labāko Eiropas atbalsta, agrās brīdināšanas un otrās iespējas sistēmu pārneses iespēju analīze Baltijas jūras reģiona valstīs” rezultātiem.

 

24. un 25.novembrī norisināsies Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas atsevišķas darba grupas, lai izstrādātu ieteikumus politikas ieviesējiem.

 

Savukārt 26.novembrī no plkst.9:00 līdz 13.00 visi interesenti aicināti pievienoties Inovāciju laboratorijas noslēguma pasākumam tiešsaistē vietnē ZOOM. Noslēguma dienā varēs iepazīties ar darba grupās izstrādātajiem ieteikumiem, kā arī piedalīties diskusijā par tām.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv