Jaunumi

Tēma, kas interesē ikvienu uzņēmuma dibinātāju, ir - kāds finiansiālais atbalsts ir pieejams jaunajiem uzņēmumiem un kā pie tā tikt? Šajā rakstā atradīsi atbildi uz šiem jautājumiem!
 Lai palīdzētu jaunuzņēmumiem iegūt informāciju, kāds finansiālais atbalsts tiem ir pieejams, Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija Startin.lv sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīkoja informatīvu semināru. Šajā rakstā apkopotas seminārā apskatītās atbalsta iespējas jaunuzņēmumiem, kā arī papildus informācija, kas noderēs tiem, kuri meklē finanisālu atbalstu sava uzņēmuma un biznesa idejas attīstībai.

Jaunuzņēmumiem pieejamo finansiālo atbalstu esam iedalījuši trīs kategorijās atkarībā no tā, kādā attīstības stadijā uzņēmums atrodas. Ceram, ka šajā rakstā atradīsi sev piemērotāko.

 1. Kur sākt - pirmsinkubācijas un inkubācijas posma atbalsta iespējas;
 2.  atsperties - akcelerācijas programmas un pieejamais valsts atbalsts;
 3. Kā veicināt izaugsmi - riska kapitāla fondu un biznesa eņģeļu investīciju iespējas.

 

 

#1 Kur sākt?
Agrīnās idejas stadija - pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmas

Šīs iespējas attiecas uz jaunuzņēmumiem to pašā sākuma stadijā. Piemēram, tev ir ideja, bet vēl nav izstrādāts prototips, definēts mērķa tirgus un biznesa modelis, kā arī vēl nav nokomplektēta komanda. Šajā stadijā ir pieejamas daudzveidīgas pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas, kas piedāvā gan konsultatīvu, gan finansiālu atbalstu.

 

Pirmsinkubatori un inkubatori ir īstermiņa programmas, kas palīdz uzņēmējiem attīstīt savu ideju un labāk izprast biznesa idejas potenciālu. Programmas laikā tiek sperti arī pirmie soļi produkta attīstīšanā, ieskaitot prototipa izveidi.

 

Gandrīz visas lielākās Latvijas augstskolas piedāvā attīstīt uzņēmējdarbības prasmes jau studiju laikā un tajās darbojas gan biznesa inkubatori, gan uzņēmējdarbības atbalsta centri. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Magnetic Latvia - LIAA) paspārnē izveidots biznesa inkubatoru tīkls, kas darbojas 15 Latvijas pilsētās, tai skaitā Rīgā. Rakstā tiks apskatīts gan universitāšu īstenoto uzņēmējdarbības atbalsta programmu, gan arī LIAA īstenots biznesa inkubatoru programmas piedāvājums.

 

Dažas no inkubācijas programmām, kas darbojas Latvijā, ir:

 • Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubācijas un pirmsinkubācijas programma;
 • Magnetic Latvia (LIAA) inkubācijas un pirmsinkubācijas programmas;
 • RTU Design Factory un Idea Lab inkubācijas un pirmsinkubācijas programmas.

 

 

Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubators, pirmsinkubācijas programma un blokķēdes pirmsinkubācijas programmas

 

Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatora mērķis ir motivēt un nodrošināt studentus (un citus interesentus) ar nepieciešamo atbalstu savas biznesa idejas attīstīšanai. Inkubatorā darbojas kouči un mentori, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem ar padomu un cita veida atbalstu. Dalībniekiem ir pieeja arī foto un video studijai, LU FabLab prototipēšanas studijai un ražošanas telpai. Latvijas Universitāte piedāvā arī blokķēdes pirmsinkubācijas programmu īpaši tiem uzņēmējiem, kas radījuši produktus, kas darbojas, izmantojot blokķēdes tehnoloģijas.

 

Tu iegūsi:

 • kouču un mentoru atbalstu;
 • iespēju izmantot foto un video studiju;
 • iespēju izmantot universitātes FabLab prototipēšanas studiju;
 • iespēju izmantot universitātes ražošanas telpu;
 • dalību izglītības programmā.

 

Programmas ilgums: 3 mēneši (pirmsinkubācijas programma) vai 12 mēneši (inkubācijas programma)

Finansējums: pēc inkubācijas programmas noslēgšanās iespējams saņemt 10000 EUR grantu.

 

 

Magnetic Latvia  Radošo industriju inkubators un reģionālie biznesa inkubatori

Magnetic Latvia Radošo industrīju inkubators atrodas Rīgā, pārējie 14 reģionālie inkubatori piedāvā inkubācijas un pirms inkubācijas programmas jebkuras nozares projektiem. Pirmsinkubācija ir 6 mēnešus gara programma, kuras laikā dalībniekiem jāpārvērš sava ideja skaidrā un pārbaudītā biznesa modelī. Inkubācijas programmas ietvaros uzņējiem tiek piedāvāta arī iespēja piesaistīt nepieciešamos ekspertus, kas palīdzētu veicināt biznesa izaugsmi un trūkstošās kompetences. Papildus uzņēmumiem ir iespēja iegūt 50% līdzfinansējumu, lai segtu ar biznesa attīstību saistītos izdevumus (prototipēšana, testēšana, finanšu, IT, juridiskie, dizaina, mārketinga u.c. pakalpojumi).

 

Tu iegūsi:

 • iespēju strādāt inkubatora koprades telpās;
 • mentoringu un konsultācijas;
 • 50% līdzfinansējumu biznesa idejas attīstībai (pieejams inkubācijas programmas dalībniekiem).

 

Programmas ilgums: 6 mēneši (pirmsinkubācijas programma)

Programmas ilgums: līdz 4 gadiem (inkubācijas programma)

 

Finansējums: 50% līdzfinansējums; līdz 5000 EUR iekārtām un aprīkojumām; līdz 10000 EUR prototipēšanai un tēstēšanai (pieejams inkubācijas programmas dalībniekiem 2. darbības gadā).

 

 

RTU Dizaina fabrika un Idea Lab

RTU (Rīgas Tehniskās universitātes) Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar Baltijā vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus, inženiertehniskus risinājumus.

 

Tu iegūsi:

 • dalību izglītības programmā;
 • koučingu un mentoringu;
 • atbalstu produkta un tā konceptuālā dizaina izstrādē;
 • pētniecības un attīstības atbalstu;
 • iespēju izmantot prototipēšanas iekārtas;
 • palīdzību ar grāmatvedību un juridiskās konsultācijas.

 

Programmas ilgums: 1 gads

Finansējums: 1000-2000 EUR

 

Dizaina fabrika virza vēl divas citas iniciatīvas:

 

Idea Lab ir inkubācijas programma, kas fokusējas uz ideju ieviešanu, kuras ietvaros dalībniekiem ir iespēja pārbaudīt un attīstīt savas idejas, pirms tās tiek realizētas dzīvē.

 

EIT Climate-KIC Accelerator Latvia ir zaļo tehnoloģiju akcelerācijas programmas, kuras ietvaros uzņēmumi var iegūt pieeju plašam kontaktu lokam, izglītības iespējām, intensīvam mentoringam un finansiālam atbalstam līdz 25000 EUR.

 

 

#2 Kā atsperties?
Tev ir produkts, ko nepieciešams virzīt tirgū

 

Kad tev ir produkts un skaidrs biznesa modelis - tavs nākamais solis ir virzīt šo produktu tirgū. Šajā brīdī tev ir nepieciešams strauji attīstīties īsā laika periodā un padarīt savu produktu  pieejamu pircējiem.

 

Tev var palīdzēt kāda no 4 akcelerācijas programmām, kas šobrīd darbojas Latvijā:

 • Komercializācijas Reaktors
 • Buildit Latvia
 • Startup Wise Guys
 • Overkill Ventures

 

Tāpat ALTUM un LIAA piedāvā daudzveidīgu finanisālu atbalstu jaunuzņēmumu izaugsmei.
 

 

Komercializācijas Reaktors

Komercializācijas Reaktors ir īpaša veida akcelerācijas programma ar fokusu uz zinātnes un deep-tech jaunuzņēmumu attīstību. Papildus akcelerācijas programmu īstenošanai Komercializācijas Reaktors palīdz uzņēmējiem un zinātniekiem veidot jaunuzņēmumu komandas un nodrošināt pētniecisko rezultātu ieviešanu dzīvē.

 

Akselerācijas programma sastāv no divām daļām, kuras palīdz uzņēmumam secīgi attīstīties - agrīnās stadijas un advancētās programmas. Agrīnās stadijas programmas mērķis ir palīdzēt attīstīt biznesa modeli, apzināt ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanu saistītos jautājumus un konsultēt uzņēmumus juridiskajos jautājumos. Savukārt advancētā programma vairāk paredzēta biznesa idejas tālākai attīstībai.

 

Tu iegūsi:

 • dalību intensīvā izglītības programmā;
 • koučingu un mentoringu;
 • iespēju atrast un piesaisīt komandas biedrus;
 • pieeju kopstrādes telpai;
 • nozares ekspertu konsultācijas;
 • iespēju saņemt investīcijas.

 

Programmas ilgums: 3 mēneši (agrīnās stadijas programma) vai +3 mēneši (advancētā programma).

 

Finansējums: 10000-50000 EUR pirmssēklas aizdevums, iespēja saņemt arī tālāku finansējumu līdz 250000 EUR apmērā.

 

 

Buildit Latvia

Buildit Latvija ir akcelerācijas programma tādiem jaunuzņēmumiem, kas specializējas lietu interneta risinājumu (IoT) un dažādu tehnoloģisku (hardware) produktu izstādē. Buildit darbību saka Igaunijā 2014. gadā un programmu absolvējuši jau vairāk ka 60 jaunuzņēmumu 7 uzsaukumos. Kopš 2018. gada, Buildit ir paplašinājis darbību - piesaistītas investīcijas pirmsēklas un sēklas fondiem un akcelerācijas programmas norisinās Latvijā.

 

Tu iegūsi:

 • dalību intensīvā izglītības programmā;
 • koučingu un mentoringu;
 • atbalstu produkta prototipa izveidošanā;
 • fizisku darba vietu;
 • iespēju iepazīties ar Eiropas un Āzijas ražotājiem;
 • iespēju tikties ar investoriem;
 • iespēju saņemt investīcijas.

 

Programmas ilgums: vismaz 3 mēneši

 

Finansējums: 20000-50000 EUR konvertējamais aizdevums ar iespēju saņemt tālākas investīcijas 250000 EUR apmērā.


 

Overkill Ventures

Overkill Ventures ir riska kapitāla fonds, kas investē agrīnās stadijas jaunuzņēmumos Latvijā, kā arī Centrālājā un Austrumeiropā. Overkill fokusējas uz jaunuzņēmumiem, kas izstrādā bizness-biznesam (B2B - eng.) programmatūras risinājumus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kas rada nākotnes darba vietas.

 

Tu iegūsi:

 • pieeju investoru un uzņēmumu vadītāju tīklam;
 • darba vietu kopstrādes telpā akceleratora programmas laikā;
 • iespēju saņemt investīcijas.

 

Programmas ilgums: 3 mēneši

Finansējums: 40000 EUR - 300000 EUR

 

 

Startup Wise Guys

Startup Wise Guys ir B2B (business - to business) akcelerators, kas Latvijā darbojas jau 2 gadus un Rīgā ir īstenojis 5 akcelerācijas programmas. Startup Wise Guys, kas līdzīgas programmas realizē arī Iagunijā, nākamgad plāno paplašināt darbību un akcelerācijas programmu realizēs arī Lietuvā. 77% no uzņēmumiem, kas piedalās akcelerācijas programmā, pēc sekmīgas programmas īstenošanas piesaistīta investīcijas. Startup Wise Guys fokusējas uz trim jomām, kurās īsteno akcelerācijas programmas:

 • programmatūra kā pakalpojums (SaaS - eng.) - SWG šādu programmu īsteno jau 12. reizi. Programma notiek gan Rīgā, gan Tallinā un, sākot ar nākamo gadu, arī Lietuvā.
 • finanšu tehnoloģijas (Fintech - eng.) - šobrīd noris jau otrā šāda programma sadarbībā ar Swedbank grupu un tā fokusēta uz fintech risinājumiem plašā nozīmē.
 • kiberdrošība (Cyber & defense AI) - programma pirmo reizi norisināsies 2019. gada pavasarī Tallinā sadarbībā ar Igaunijas aizsardzības nozares asociāciju un Aizsardzības ministriju.

 

Tu iegūsi:

 • dalību intensīvā izglītības programmā;
 • pieieju vairāk kā 150 starptautisko mentoru un 100 investoru tīklam;
 • darba vietu koprades telpās;
 • kontaktus un atbalstu tālākai investīciju piesaistei (līdz A sērijai);
 • mentoringu par produktu un tehnoloģiju;
 • iespēju saņemt investīcijas.

 

Programmas ilgums: 3 mēneši

Finansējums: līdz 30000 EUR pirmssēklas investīcijas un iespējamas tālākas investīcijas.

 

 

Finanšu institūcija ALTUM

ALTUM ir valsts finanšu institūcija, kas nodrošina finansējuma pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. ALTUM piedāvā finansējumu gan uzņēmējdarbības uzsācējiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, lauksaimniekiem, gan arī sniedz atbalstu iedzīvotājiem garantiju formā.

 

Attīstības finanšu institūcija Altum jaunajiem uzņēmējiem piedāvā iespēju saņemt starta aizdevumu no 2000 līdz 150 000 eiro. Jaunie uzņēmumi bez sava līdzfinansējuma var pieteikties aizņēmumam līdz 7000 eiro, savukārt aizņēmuma summai virs 7000 eiro nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums 10% apmērā. Starta aizdevumam uzsāscēji var pieteikties arī pirms uzņēmuma dibināšanas. ALTUM jaunuzņēmumiem piedāvā arī citus atbalsta instrumentus to attīstībai gan aizdevumu, gan garantiju veidā, kā arī īstenojot riska kapitāla instrumentu veidā.

 

Tu iegūsi:

 • piemērotāko atbalstu savam uzņēmumam finanšu instrumentu veidā;
 • atvieglotus aizdevuma saņemšanas nosacījumus un elastīgu atmaksas grafiku.

 

Finansējums: no 2000 līdz 2 miljoniem EUR

 

 

Magnetic Latvia Startup
(Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA)

Magnetic Latvia Startup (LIAA) valsts aģentūra, kas sniedz startupiem informatīvu un finansiālo atbalstu veicinot inovatīvo biznesa ideju attīstību un izaugsmi, kā arī sekmejot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas atpazīstamību starptautiskā kontekstā. Piemēram, atbalsts jaunuzņēmumiem tiek sniegts saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, kas paredz tādus atbalsta mehānismus, kā līdzfinansējums augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un nodokļu atvieglojumus. Jaunuzņēmumu dibinātājiem no valstīm ārpus ES LIAA nodrošina konsultatīvu atbalstu termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas jautājumos.

 

Tu iegūsi:

 • Līdzfinansējumu (ar 70% intensitāti) jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs pie investoriem un klientiem. 2018. gadā maksimālais atbalsta apjoms bija 3800 EUR;
 • Iepazīšanas vaučeru 5000 EUR apmērā pētniecībai un attīstībai ar 100% intensitāti;
 • Klasisko inovācijas vaučeru 25000 EUR apmērā ar intensitāti līdz 85%;
 • Fiksēto sociālo nodokli un  iedzīvotāju ienākuma nodokli ar 0% likmi;
 • 45% algas līdzfinansējumu augsti kvalificētiem darbiniekiem;
 • Konsultācijas, apmācības un seminārus.

 

Uzzini vairāk, ko piedāvā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.


* Papildus: LIAA organizē ikgadējo biznesa ideju konkursu ''Ideju Kauss'', kurā komandas var iesniegt savas idejas. Konkursa noslēgumā uzvarētāju komandas saņem grantus. Piemēram, pagājušā gada uzvarētājs saņēma 7000 EUR.

 

 

#3 Kā veicināt izaugsmi?
Riska kapitāla fondi - tev ir bizness un tagad tam nepieciešama izaugsme

 

Ja runa ir par ievērojamāka finansējuma piesaistīšanu, lai veicinātu sava uzņēmuma izaugsmi, tad Baltijas valstis ir atbilstoša vieta šim mērķim. Reģionā darbojas vairāki riska kapitāla fondi,kā arī attīstīts biznesa eņgeļu tīkls, kas lūko pēc svaigām un labām idejām, ko atbalstīt. Riska kapitāla fondi piedāvā ieguldījumu pret uzņēmuma kapitāldaļām.

 

Aktīvākie riska kapitāla fondi Latvijā ir:

 • LVCA (Latvijas riska kapitāla asociācija) un asociācijas locekļi
 • Imprimatur Capital
 • Change Ventures
 • LatBan (Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls) un tīkla biedri;
 • iTech Capital
 • Buran Venture Capital
 • RubyLight

 

Ja apsver piesaistīt riska kapitāla investīcijas, izpēti, kā tev var palīdzēt Latvijas Riska Kapitāla Asociācija (LVCA). Tās locekļi ir vietējie riska un privātā kapitāla fondu pārvaldnieki, investori un profesionāli konsultanti, kas strādā šajā nozarē. Daži no aktīvākajiem riska kapitāla fondiem, kas ir asociācijas dalībnieku vidū, ir ZGI CapitalBaltCapFlyCapProks CapitalActus CapitalLivonia Partners un citi. Inovatīvu uzņēmumu atbalstam riska kapitāla fondos, kurus atlasījis ALTUM, pieejams arī publiskais līdzfinansējumu 60 miljonu EUR apjomā sēklas un sākuma, kā arī izaugsmes riska kapitāla fondos.

 

 

IMPRIMATUR Capital

Imprimatur Capital ir Rīgā bāzēts riska kapitāla fonds, kas piedāvā agrīnās stadijas investīcijas (sēklas un pirmssēklas), kā arī A serījas investīcijas starptautiskos uzņēmomos Baltijas jūras reģionā. Imprimatur Capital ieguldījumus veic prioritāri uzņēmumos, kas darbojas tādās jomās kā B2B programmatūras izstrāde, digitālā veselība un dzīvesstils, mašīnmācīšanās (AI) un automatizācija.

 

Tu iegūsi:

 

 • investīcijas konvertējamā aizdevuma formā;
 • investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām;
 • atbalstu investīciju un pārdošanas procesu strukturēšanā;
 • komandas nokomplektēšanu, ekspertu konsultācijas, palīdzību ar izaugsmi saistītiem izaicinājumiem;
 • intelektuālā īpašuma strukturēšanu;
 • biznesa plāna sagatavošanu un ieviešanu.

 

Finansējums: vidēji no 50000 EUR līdz 2 miljonu EUR robežās

 

 

Change Ventures

Change Ventures ir pirmssēklas un sēklas riska kapitāla fonds, kas atbalsta Baltijas uzņēmējus visā pasaulē. Change Ventures parasti investīcijas uzņēmumos veic kā vadošais fonda ieguldītājs, kas uzņēmumos visaugstāk vērtē komandas apņēmību un neatlaidību. Šis riska kapitāla fonds piedāvā saprotamus ieguldījuma noteikumus un procesus.


Tu iegūsi:

 

 • investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām;
 • tiešus un saprotamus nosacījumus;
 • plašu kontaktu tīklu turpmāko investīciju piesaistei.

 

Finansējums: vidēji no 100 000 EUR līdz 750 000 EUR

 

 

LatBAN

Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls apvieno individuālus investorus un biedrības mērķis ir paplašināt un attīstīt investoru tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un perspektīvus projektus. Ik mēnesi LatBAN rīko investīciju piesaistes meistarklases, kurās iespējams dzirdēt prezentācijas no jaunuzņēmumiem, kas izturējuši atlases procesu. Tā ir iespēja jaunuzņēmumu vadītājiem mācīties, kā savu biznesa ideju prezentēt investoriem. Meistarklases laikā tiek atlasīti projekti, kuriem vispiemērotākā ir biznesa eņģeļa investīcija. Pēc tam šie projekti tiek aicināti uz biznesa konsultācijām, kas notiek pirms investīciju sesijas, kurās satiekas investori un jaunie uzņēmēji.


Tu iegūsi:

 • iespēju savu biznesa ideju prezentēt vairāk nekā 70 Latvijas investoriem un tiem ārvalstu investoriem, kas tiešraidē seko līdzi investīciju sesijai;
 • savu potenciālo partneri - biznesa eņģeļi;
 • biznesa konsultācijas;
 • pieredzi, kura noderēs uzstājoties, dodoties uz sesijām ārpus Latvijas;
 • investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām.

 

 

Finansējums: investīcijas vidēji 85000 EUR apmērā no viena investora

 

 

iTech Capital

iTech Capital ir A sērijas riska kapitāla uzņēmums, kas atbalsta jaunuzņēmumus no Austrumeiropas, un fokusējas uz uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu, kas darbojas tādās jomās kā SaaS, AdTech, Traveltech un Fintech. iTech Capital atbalsta jaunuzņēmumus, kas ir rentabli un ar vērā ņemams apgrozījumu.

 

Tu iegūsi:

 • Investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām
 • Konsultācijas, kas attiecas uz korporatīvās struktūras izveidi un tirgus paplašināšanu

 

Finansējums: no 1 līdz 10 miljoniem EUR

 

 

Buran Venture Capital

Buran Venture Capital ir riska kapitāla fonds, kas veic ieguldījumus A sērijas jaunuzņēmumos Centrālā un Austrumuiropā. Buran Venture Capital uzmanības centrā ir tādas nozares kā e-komercija, lietu internets (Internet of Things - eng.), programmatūra kā pakalpojums (SaaS - eng.), kiberdrošība.

 

Tu iegūsi:

 • investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām;
 • 5 gadu investīciju periodu;
 • vērtību radīšanu, kas attiecas uz korporatīvajām finansēm (līdzekļu piesaiste, apvienošana un pārņemšana jeb izeja), stratēģiju, uzņēmējdarbības attīstību, korporatīvo pārvaldību (valdes līdzdalība);
 • biznesa attiecību tīklu.

 

Finansējums: no 500000 līdz 3 miljoniem EUR; papildu ("follow-on") ieguldījumi līdz 5 miljoniem EUR vienā uzņēmumā.


 

RubyLight

RubyLight ir Rīgā bāzēts riska kapitāla uzņēmums, kas piedāvā agrīnās stadijas investīcijas tehnoloģiju uzņēmumos. Priekšroka tiek dota B2C produktiem komunikācijas nozarē - tādiem, kas saistītu ar satura dalīšanos, sociālajiem medijiem un pūļa finansēšanu.

 

Tu iegūsi:

 • iespēju strādāt ar RubyLight's profesionālo tehnisko komandu;
 • iespēju patentēt savu tehnoloģiju;
 • pieredzi uzņēmuma izaugsmes veicināšanā - gan no organizatoriskā, gan tehniskā skatu punkta;
 • investīciju uzņēmumā apmaiņā pret tā kapitāldaļām.

 

Finansējums: līdz 2 miljoniem EUR

 

 

Apzinies savas iespējas un rīkojies!

 

Neatkarīgi no tā, kādā posmā atrodas tavs uzņēmums - vai tev ir tikai ideja, prototips vai jau realizēts bizness - Latvijā ir iespēja atrast un piesaistīt finansējumu, sākot no dažāda veida pirmsakceleratoriem un akceleratoriem, un beidzot ar valsts institūcijām un riska kapitāla fondiem, kas allaž meklē nākamo lielo ideju, ko atbalstīt.

 

Investīciju piesaistes proces nav vienas nedēļas vai mēneša jautājums. Sāc gatavoties laicīgi un apsver iespēju sazināties ar Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju Startin.LV, ja ir nepieciešama pēc papildus informācijas un kontaktiem. Raksti uz info@startin.lv