Būvniecība BIM

Ikviens būvniecības nozares speciālists tiek aicināts piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centra organizētajos būves informācijas modelēšanas (BIM) kursos, lai uzlabotu savas teorētiskās un praktiskās zināšanas BIM lietošanā projektēšanas un būvdarbu vadības procesā.

Mācību kursi sadalīti vairākos moduļos un grupās, no kuriem šā gada rudens semestrī vēl iespējams pieteikties sekojošām praktiskajām nodarbībām septembrī un oktobrī:

  • BIM modelēšana inženiersistēmu projektēšanā,
  • BIM savietotā modeļa izmantošana būvniecības procesā,
  • un semināram par BIM  praktisko ieviešanu uzņēmumā un labāko praksi.

Kursu nodarbības un semināri notiks attālināti, tiešsaistē, izmantojot mūsdienīgākos RTU mācību resursus un risinājumus. Šos kursus jau apmeklējuši vairāk nekā 550 dalībnieku no visas Latvijas, kuri snieguši pozitīvas atsauksmes par iespēju neatkarīgi no līdzšinējās pieredzes iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm saistībā ar BIM attīstību būvniecības nozarē. Apmācību noslēgumā dalībnieki par aktīvu iesaisti saņems elektronisku apliecinājumu, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

Kopējais šā gada BIM apmācību cikls veidots tā, lai būtu interesants un vērtīgs dažādiem būvniecības nozares speciālistiem – sešos moduļos iekļauti četri praktisko nodarbību moduļi darbam ar specializētām BIM programmatūrām (BIM modelēšana arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā, BIM modelēšana inženiersistēmu projektēšanā, BIM koordinēšana un BIM savietotā modeļa izmantošana būvniecības procesā) un divi semināru moduļi (BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse, 3D skenēšana izejas datu ieguvē, apstrādē un BIM modeļu izveidē). Apmācībās apvienota BIM teorijas apguve ar praktisku līdzdarbošanos.

Šo apmācību teorētiskā bāze ir 2019. gadā projektā „E-apmācību kursu izstrāde būvju informācijas modelēšanai, koordinēšanai un vadībai” (LVS 2019/3) izstrādātais BIM e-apmācību materiāls, ar kuru pirms kursu norises tiek aicināts iepazīties ikviens dalībnieks.

BIM apmācību kursu pasniedzēji ir labi zināmi un sevi apliecinājuši kā vadošie BIM speciālisti Latvijā, kuri ar savām zināšanām ir gatavi dalīties – Kristaps Ritvars Ronis, Artūrs Neiburgs, Dārta Ļaudaka, Māris Kaļinka, Jurģis Zemītis un Jānis Berķis.

Visiem interesentiem mājas lapā bdc.rtu.lv ir pieejama detalizētāka informācija par BIM apmācību kursu tematiem un rudens nodarbību un semināru grafiku. Lai pieteiktos dalībai kursos, aicinām aizpildīt anketas.

BIM tehnoloģiju apmācības tiek īstenotas SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID nr. LVS 2021/1) ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

projekta koordinatore

Kristīne Lāriņa

kristine.larina@rtu.lv