Jaunumi

2019. gada 4. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, kas attiecas uz elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarēm.

 

Apstiprinātie grozījumi paredz, ka turpmāk regulēti tiks visi elektroenerģijas tirgotāji, neatkarīgi no to tirdzniecības apjoma gadā. Līdz šim reģistrēti un attiecīgi regulēti tika tikai tie tirgotāji, kuru plānotais elektroenerģijas tirdzniecības apjoms pārsniedza 4000 MWh/gadā. Šāds nosacījums bieži vien radīja situāciju, kad reģistrēti tika arī tādi komersanti, kas gada laikā noteikto tirdzniecības apjomu tomēr nesasniedza, lai gan bija plānojuši sasniegt. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad nereģistrēts komersants pēc gada konstatēja, ka tomēr ir pārsniedzis reģistrācijai noteikto slieksni un tam bija jābūt reģistrētam.

 

Tādējādi, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmu, iepriekš noteiktais 4000 MWh slieksnis elektroenerģijas tirgotājiem tiek atcelts. Arī dabasgāzes nozarē jau šobrīd tiek regulēti visi tirgotāji.

 

Attiecībā uz siltumenerģijas nozari noteikumos ir veikti tehniski grozījumi, lai salāgotu šos noteikumus ar Enerģētikas likuma normām. Vienlaikus, lai izvairītos no normu interpretācijas, noteikumos precīzāk ir atrunāti principi, ka valsts regulē centralizētajās siltumapgādes sistēmās sniegtos pakalpojumus, kā arī siltumenerģijas pārvadi un sadali tad, ja pakalpojums tiek sniegts arī mājsaimniecībām.

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193