Atbalsts uzņēmējiem ES fondi Jaunumi
--

Lai sekmētu komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, paaugstinot to starptautisko konkurētspēju, kā arī sekmējot investīcijas dzīvotspējīgos un inovatīvos uzņēmumos, ļaujot tiem straujāk augt un attīstīties, š.g. 17. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu uzņēmumu atbalstam akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietā - biržā.

Kapitāla piesaiste biržā veicina uzņēmuma izaugsmi un iespēju saviem biznesa projektiem piesaistīt liela apmēra investīcijas, neatkarīgi no komercsektora finansējuma dārdzības, kā arī sniedz tiem iespēju veidot tēlu un stiprināt savu konkurētspēju ārvalstu tirgos.

Atbalsts akciju emisijai un parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijai tiks sniegts granta veidā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mazas vidējās kapitalizācijas sabiedrībām konsultantu piesaistes un pakalpojumu izmaksām (līdz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Plānotais atbalsta programmas finansējums ir 1 973 896 eiro, ko veido Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļi.

Līdz 2029.gada 31.decembrim plānots atbalstīt vismaz 10 uzņēmumus un piesaistīt privāto finansējumu līdz 2 000 000 eiro. Tāpat plānots, ka īstenojot projektus tiks piesaistīts finansējums kapitāla tirgos vairāk kā 5 000 000 eiro apmērā.

Programmas ietvaros finansējuma saņēmējiem ir jānodrošina sekmīga akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā vai Baltijas Otrajā sarakstā) vai Baltijas Alternatīvajā tirgū “First North” (First North Baltijas akciju saraksts) vai sekmīga parāda vērtspapīru iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū – Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā (Korporatīvie Parāda vērtspapīri) vai Alternatīvajā tirgū “First North” (First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts). Par sekmīgu akciju emisiju tiek uzskatīta akciju emisija vismaz 500 000 eiro apmērā.

Atbalsta pieteikumi komersantiem būs jāiesniedz Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

Ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumiem var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv